6-Sigma Green Belt 21-24 november

01 Maj 2016 Tags: There are no tags 0 comments

Genomförs under 4 dagar 21-24 november
Ort: Stockholm

Vi studerar 6-Sigma konceptet med en massa klokskap, smart struktur och inte minst en mängd bra och användbara verktyg som deltagarna får prova insatta i rätt sammanhang.

DMAIC-strukturen är den röda tråden genom kursen och vi går igenom olika verktyg och begrepp så som:

Rotorsaker, kvalitetsfaktorer, pareto, histogra, variabeldiagram, FMEA, brainstorming, DOE, Insats-Nytta, pilotstudier, Poka-Yoke, Orsak-verkan, datatyper, stickprov, kategorisering, mätsystemsanalyser, processkartläggning, duglighet, kontrolldiagram, sambandsdiagram m.m.

Deltagarna erhåller vissa digitala mallar/verktyg efter genomgången kurs.

Läs mer om utbildningen här

Sök