Välbesökta användardagar med fokus på effektiv produktion

21 Okt 2016 Tags: There are no tags 0 comments

AXXOS användardagar – Skandinaviens kanske största event med inriktning på förbättringsarbete

Under AXXOS årliga användardagar v 39 och v 40 träffades nära 200 produktionschefer, underhållschefer, produktionsledare, förbättringsledare, kvalitetschefer, operatörer, IT-resurser m.fl. i Jönköping och i Skellefteå. På agendan stod förutom det viktiga nätverkandet och erfarenhetsutbytet, en uppdatering om nyheter i produktionsuppföljningssystemet AXXOS OEE samt kompetensutveckling.

Nätverkande och erfarenhetsutbyte
Umgänge under festliga former

AXXOS användare delade med sig av sina erfarenheter

AXXOS OEE användare från bland annat Petrolia, Semper, Cedamus, Swepart och Nord-Lock delade med sig av sina erfarenheter från förbättringsarbetet med stöd av ett produktionsuppföljningssystem.

Metso Sweden bjöd in till ett uppskattat företagsbesök i Skellefteå där deltagarna fick se hur Metso arbetar med AXXOS OEE i sitt dagliga förbättringsarbete.

Claes Gunnarsson, CEO AXXOS
Helena Granqvist, Petrolia

Nyheter i AXXOS OEE

AXXOS OEE utvecklas kontinuerligt i en dialog med våra användare. Användardagarna är en viktig del i den processen med presentation och återkoppling omkring nyheterna i senaste version samt kommande nyheter. Förbättringar av användargränssnittet på flera punkter samt nytt stöd för kvalitetskontroll och för bevakning/notifieringar i AXXOS OEE Mobile är några exempel på uppskattade nyheter som presenterades.

Läs mer om AXXOS OEE

Inspiration

Jörgen Thunholm, Semper höll ett mycket uppskattat föredrag om ledarskap och Robban Dahlgren, Racingförare för Volvo Cars och nybliven silvermedaljör i STCC, berättade om förbättringsarbete inom motorsport samt inom fordonsindustrin.

AXXOS Produktivitetspris 2016

Under användardagarna fick Gnotec Habo ta emot AXXOS Produktivitetspris 2016 för årets bästa produktivitetsförbättring. Gnotec Habo AB (Gnotec) tilldelades priset för sitt långsiktiga och strukturerade förbättringsarbete som resulterat i stora förbättringar av tillgänglighet och produktivitet.

Läs mer

Kompetensutveckling

Under användardagarna arrangerade AXXOS Academy kompetensutveckling inom produktionsuppföljning med AXXOS OEE och inom produktionsutveckling. Totalt erbjöds deltagarna möjlighet att delta i 6 olika utbildningar vid sidan om huvudprogrammet.

Läs mer om AXXOS Academy

Användardagar 2017

AXXOS Användardagar 2017 kommer att hållas i Jönköping 28-29 september samt i Sundsvall 5-6 oktober. Om du är AXXOS Användare reservera datumen i kalendern redan nu!

Sök