Inspirerande användardagar med fokus på förbättringsarbete

11 Okt 2017 Tags: There are no tags 0 comments

AXXOS OEE användardagar – Full fokus på förbättringsarbete!

Under AXXOS årliga användardagar v 39 och v 40 träffades produktionschefer, underhållschefer, produktionsledare, förbättringsledare, kvalitetschefer, operatörer och IT-resurser från hela landet. På agendan stod förutom det viktiga nätverkandet och erfarenhetsutbytet, API – AXXOS framtidsvision Industri 4.0, en uppdatering om nyheter i produktionsuppföljningssystemet AXXOS OEE samt kompetensutveckling.

Livliga diskussioner på minimässan
Utbyte av kunskap och erfarenhet under vår workshop i förbättringsarbete

AXXOS OEE användare delade med sig av framgångssagor

AXXOS OEE användare från bland annat NordiQ Habo AB, Volvo Cars, SNA och TRÄTEAM delade med sig av sina erfarenheter från förbättringsarbetet med stöd av ett produktionsuppföljningssystem.

Agron Basha, Volvo Cars Torslanda
Magnus Stangdell & Jonna Björnell, NordiQ Habo AB

Nyheter i AXXOS OEE

AXXOS OEE utvecklas kontinuerligt i en dialog med våra användare. Användardagarna är en viktig del i den processen med presentation och återkoppling omkring nyheterna i senaste version samt kommande nyheter. Förbättringar av svarstider, kvalitetskontroll, AXXOS Andon och nytt grafiskt utseende är några exempel på uppskattade nyheter som presenterades.

Inspiration

Magnus Stangdell och Jonna Björnell, NordiQ Habo AB (tidigare Gnotec Habo AB) gav oss en inspirerande överblick över deras resa inom förbättringsarbete och hur de använder AXXOS OEE som stöd för sitt arbete. Agron Basha, Volvo Cars Torslanda höll en uppskattad föreläsning om hur de beslutade sig för att investera i AXXOS OEE och var de är i sitt förbättringsarbete. I Sundsvall gav Lars Frage, TRÄTEAM Kramfors en inspirerande berättelse om dagligt förbättringsarbete.

AXXOS Produktivitetspris 2017

Under användardagarna fick SNA Europe (Industries) AB, Bollnäs ta emot AXXOS Produktivitetspris 2017 för årets bästa produktivitetsförbättring. SNA Europe tilldelades priset för att de under stora ombyggnationer, tack vare kontinuerlig uppföljning med AXXOS OEE och ett väl fungerande förbättringsarbete lyckats med att ha en stadig produktivitetsökning.

Kompetensutveckling

Under användardagarna arrangerade AXXOS Academy kompetensutveckling inom produktionsuppföljning med AXXOS OEE. Totalt erbjöds deltagarna möjlighet att delta i 5 olika utbildningar vid sidan om huvudprogrammet. I Jönköping passade många av våra AXXOS OEE kunder på att få en presentation av API PRO.

Sök