Axxos Användardag Norr 27-28 januari 2016 Elite Plaza Hotell Örnsköldsvik

16 Nov 2015 Tags: There are no tags 0 comments

Vi hälsar alla användare i norra Sverige välkomna till Axxos Användardag 2016

Se de senaste nyheterna i Axxos OEE, var med och påverka utvecklingsplanen för framtiden, ta del av erfarenheter från andra användare samt nätverka med kollegor från andra företag! Vi bjuder på evenemanget inklusive mat och dryck.

Dag 1 Användardag
Den 27 januari pågår programmet mellan 13.00–17.30 på Elite Plaza i Örnsköldsvik. Därefter bjuder vi på trerätters middag på Elite Plaza och håller på fram till ca 21.00.

Dag 2 Utbildning
Följande dag den 28 januari erbjuder vi möjlighet till en halv dags utbildning i Axxos OEE eller i förbättringsarbete. Du är givetvis välkommen att anmäla dig till utbildning även om du inte har möjlighet att delta under användardagen.

Antalet platser är begränsat. Anmäl er nu för att försäkra er om platser!

Några av punkterna på programmet den 27 januari

 • Årets nyheter i Axxos OEE – Johan Andersson, Product Owner Axxos OEE
  • Nya vyn för stopporsakskodning
  • En ny plattform för Axxos Visualize med nya standardbilder och bättre möjligheter att göra kundanpassade bilder
  • Ny kalenderfunktion i Axxos OEE
  • Nya Axxos OEE Mobile med funktionalitet för notifieringar/larm samt stopporsakskodning.
 • Utvecklingsplanen för Axxos OEE kommande år – Johan Andersson
 • Träteams förbättringsarbete – Lars-Erik Frage, Träteam
 • Erfarenheter från tre av våra kunder – Henrik Renström, Sales Manager Axxos
 • Att genomföra förbättringar med engagemang – Lars Lundström, Succedo

Anmäl er nu för att försäkra er om platser!

Övernattning

Boka rum redan nu på Hotell Elite Plaza i Örnsköldsvik. Uppge Axxos Användardag för att få rabatt.

Hotellgatan 9, 891 33 Örnsköldsvik
0660-23 51 00, info.ornskoldsvik@elite.se

Utbildningsdag den 28 januari

Dagen efter användarträffen anordnar vi utbildning i Axxos OEE och i förbättringsarbete på Elite Plaza i Örnsködsvik. Passa på att hämta inspiration och att fräscha upp kunskaperna.  Utbildningarna är också en bra introduktion för nya medarbetare. Det går givetvis bra att anmäla sig enbart till dag 2.

Utbildningarna startar 9.00 och avslutas med lunch 12.00 – 13.00.

Kostnad per deltagare 1 495 kronor.

Administratörsutbildning Axxos OEE

En utbildning för de som ska hantera systemet på administrativ nivå.

Utbildningen omfattar

 • Översikt Axxos OEE
 • Konfiguration
 • Användaradministration
 • Kalenderhantering
 • Rapportadministration
 • Orsakskodning
 • Anpassad orderhantering

Utvecklingsledare, Steg 1

Lars LundströmAtt utveckla sin arbetsplats är inte bara en nödvändighet för att företag skall bibehålla sin konkurrenskraft, utan också en personlig resa.

Vår utbildning ” Utvecklingsledare Steg 1″ ger dig konkreta verktyg för att påbörja utvecklingsarbetet i ditt företag. Utvecklingsledarutbildningen börjar med en nulägesanalys. Under dagen kommer vi att hinna prova vår metod för ”brainstorming” och få fram konkret förslag till utvecklingsplan.

 

Utvecklingsarbete med alla medarbetares delaktighet är nödvändigt idag. Parallellt med det rena produktionsutvecklande arbetet är medarbetarnas motivation avgörande för om de skall vara de drivande i förbättringsarbetet, eller bara vara passiva åskådare.  Eller i värsta fall bli ”motarbetare”.

Enlig en undersökning från Gallup Inc är det bara 16% av arbetskraften som är engagerade i Sverige. 73% gör bara oengagerat sitt jobb, och resterande 12% är aktiva motståndare!  Här finns uppenbart en stor utvecklingspotential!

Som anställd eller chef är det din uppgift att bidra till att alla medarbetarna växer, men medarbetarna kan också leda ett förbättringsarbete.  Metodiken för hur ett motiverande utvecklingsarbete går till, lär man sig genom denna process, där deltagaren parallellt med utbildningsträffar genomför praktiska utvecklingsåtgärder i den egna organisationen.

Totalt omfattar Utvecklingsledarutbildningen tre steg där steg 2 & 3 bör avklaras inom 2 år. Även dessa steg kommer att hållas i norra Norrland.

Utbildningsledare är Lars Lundström som sedan 30 år tillbaka arbetat med att utveckla medarbetare inom olika företag – både stora och små.

Anmäl er nu för att försäkra er om platser!

Sök