AXXOS Användardagar i Skellefteå 4-6 oktober 2016

17 Maj 2016 Tags: There are no tags 0 comments

Vi hälsar användare i norra Sverige välkomna till AXXOS Användardagar

Se de senaste nyheterna i AXXOS OEE och var med och påverka utvecklingsplanen för framtiden. Lyssna till andra AXXOS användare som delar med sig av sina erfarenheter samt nätverka med andra företag. 

Utbildning var ett uppskattat inslag från användardagen i januari, därför erbjuder vi nu möjligheten att delta i två kurser.

Dagordning

Tisdag 4 oktober

Utbildning Utvecklingsledare

Onsdag 5 oktober

AXXOS Användardag

Torsdag 6 oktober

Företagsbesök Utbildning

Steg 1 – Verktyg för nulägesanalys

Denna utbildning är för er som inte deltog på AXXOS Användardag samt utbildningstillfället i januari i år. Ni har nu möjlighet att anmäla er till denna utbildning.

Se de senaste nyheterna i AXXOS OEE och var med och påverka utvecklingsplanen för framtiden.

Vi bjuder på dagen inklusive en trerättersmiddag på kvällen för den som vill delta.

Företagsbesök:
Besök Metso Minerals i Ersmark och se hur de arbetar med AXXOS OEE.

Tid
: 09.00-12.00

Utvecklingsledare steg 2
Sätt dina team i startgroparna.

Tid: 13.30-17.00

Tid: 09.30-16.40

Tid: 13.00-16.30

Några av punkterna under Användardagen, 5 okt

  • Årets nyheter i AXXOS OEE – Johan Andersson, Product Owner AXXOS OEE.
  • Utvecklingsplanen för kommande år – Johan Andersson, Product Owner AXXOS OEE.
  • Förbättringsarbete inom fordonsindustrin och racing- Robban Dahlgren, Racingförare Volvo Cars World Wide
  • Nord-Locks förbättringsarbete – Stefan Holmström, Project Manager

Företagsbesök hos Metso Sweden, 6 okt

Metso Minerals

I Ersmark har Metso Sweden AB ett globalt produktcenter för kvarninfodringar, Mill Lining Solutions, samt en av de fabriker som tillverkar mest kvarninfodringar inom koncernen. Fabriken i Ersmark tillverkar även produkter och system för slitskydd av processutrustning så som beläggning av rör och infodringar för pumpar.

Värt att notera är att fabriken är den enda tillverkaren av gummiblandningar inom Metsos segment Minerals. Här produceras ungefär 70 % av Metsos totala slitgummikonsumtion som levereras till koncernens fabriker runt om i världen.

Metso installerade AXXOS OEE hösten 2013 och mäter idag på 21 produktionsplatser.

Datum: 6 okt
Tid: 09.00-12.00
Plats: Hos Metso Sweden i Ersmark

Utbildning, 4 & 6 okt

AXXOS OEE ((TAK/OEE)

Bli utvecklingsledare – steg 1 till 3.

Utvecklingsarbete med alla medarbetares delaktighet är nödvändigt idag. Parallellt med det rena produktionsutvecklande arbetet är medarbetarnas motivation avgörande för om de skall vara de drivande i förbättringsarbetet, eller bara vara passiva åskådare. Eller i värsta fall bli ”motarbetare”.

Läs mer om alla tre stegen

Enlig en undersökning från Gallup Inc är det bara 16% av arbetskraften som är engagerade i Sverige. 73% gör bara oengagerat sitt jobb, och resterande 12% är aktiva motståndare! Här finns uppenbart en stor utvecklingspotential!

Som chef är det din uppgift att bidra till att medarbetarna växer, men medarbetarna kan också leda ett förbättringsarbete. Metodiken för hur ett motiverande utvecklingsarbete går till, lär man sig genom denna process, där deltagaren parallellt med utbildningsträffar genomför praktiska utvecklingsåtgärder i den egna organisationen.

Du vill att fler av dina medarbetare ska vara drivande i förbättringsarbetet genom att tex i AXXOS OEE engagerat följa ”sin” anläggning via app och bidra med idéer för utveckling.

Utbildningsledare är Lars Lundström, Succedo som sedan 30 år tillbaka arbetat med att utveckla medarbetare inom olika företag – både stora och små.

I steg 1 lär du dig verktyg för nulägesanalys.

All utveckling börjar med att ”veta var vi står”. Under eftermiddagen kommer vi att hinna prova en metod för ”brainstorming” som ger dig medarbetarnas svar. Vi kommer att presentera ytterligare verktyg och hur vi kan få fram ett konkret förslag till utvecklingsplan. Du lär dig en metodik som du kan bära med dig hem till ditt företag. Vi berör även det viktiga ledarskapet i varje förändring.

I steg 2 sätter du dina team i startgroparna

Steg 2 innebär att du låter grupper mer i detalj planera sitt arbete, samtidigt som de jobbar med att utveckla sin teamkänsla. Den lägger ju grunden till ett framgångsrikt samarbete. Du får de nödvändiga verktygen och mer diskussioner kring ledarskapet för teamet. Verktygen kan du förstås ta med hem för att tillämpa i din egen organisation. Full dokumentation ingår.
Även om du inte deltagit i Steg 1, kan du delta i steg 2, särskilt om analyser och utvecklingstanker redan finns.

I steg 3 genomför ni förändringarna

Resan påbörjas nu och du lär dig hantera frågor som sannolikt kommer upp. Grupperna fortsätter utvecklas enligt metodik i steg 2, och vi pratar om modern motivationsforskning, hur vi får medarbetare att av egen fri vilja gå i den riktning vi bestämt.

Du lär dig också att arbeta med moderna metoder för samtal med de ”motsträviga”, också att hantera konflikter som kan uppstå.

Om du inte har deltagit i steg 1 och 2, kommer du ändå att ha nytta av verktygen för kommunikation och konflikt.

Utvecklingsledare steg 1

Ni som inte deltog på utbildningen, Utvecklingsledare steg 1, på AXXOS Användardag i januari 2016 har nu möjlighet att anmäla er till den uppskattade utbildningen.

I steg 1 lär du dig verktyg för nulägesanalys

All utveckling börjar med att ”veta var vi står”. Under eftermiddagen kommer vi att hinna prova en metod för ”brainstorming” som ger dig medarbetarnas svar. Vi kommer att presentera ytterligare verktyg och hur vi kan få fram ett konkret förslag till utvecklingsplan. Du lär dig en metodik som du kan bära med dig hem till ditt företag. Vi berör även det viktiga ledarskapet i varje förändring.

Datum: 4 okt

Tid: 13.30-17.00

Pris: 1 495 kronor

Plats: Scandic Skellefteå

Utvecklingsledare steg 2

I steg 2 sätter du dina team i startgroparna

Steg 2 innebär att du låter grupper mer i detalj planera sitt arbete, samtidigt som de jobbar med att utveckla sin teamkänsla. Den lägger ju grunden till ett framgångsrikt samarbete. Du får de nödvändiga verktygen och mer diskussioner kring ledarskapet för teamet. Verktygen kan du förstås ta med hem för att tillämpa i din egen organisation. Full dokumentation ingår.

Även om du inte deltagit i steg 1, kan du delta i steg 2, särskilt om analyser och utvecklingstankar redan finns.

Datum: 6 okt

Tid: 13.30-16.30

Pris: 1 495 kronor

Plats: Scandic Skellefteå

Utvecklingsledare steg 3

Utvecklingsledare steg 3 kommer att erbjudas vid ett senare tillfälle.

Hotell

Vi har tillsammans med Scandic Skellefteå bokat upp rum till rabatterade priser.

Enkelrum: 1374 kr

Dubbelrum: 1474 kr

Bokning: Ange AXXOS vid bokning, tel: 0910-75 24 00

Anmälan

Anmälan till AXXOS OEE Användardag Sundsvall 5-6 okt

Vi välkomnar tre personer per företag, vid fler deltagare per företag fakturerar vi 2000 kr per person. Var god skicka in en anmälan per person. OBS. Ni fyller i en anmälan per person och om ni är fler än tre personer klickar ni i under "Fler än tre deltagare"

Måltider

AXXOS bjuder på mat och dryck under dagarna. Fyll i vilka måltider du kommer delta i.

Om ja, skriv ner lite detaljer som kan vara bra för oss att veta.

Utbildning

Om du väljer att gå alla tre steg inom Utvecklingsledare så bjuder vi på Steg 1

Avanmälan: Anmälan är bindande och kan avbokas kostnadsfritt 7 dagar innan. Om du avbokar mindre än 7 dagar innan debiteras du 500 kr i avgift för hela användardagen och 500 kr för utbildning. Om du får förhinder kan du överlåta din plats åt en kollega. Har ni några frågor, kontakta mats.elmwall@axxos.com eller ring 036-332 06 41

Var god vänta...
Sök