AXXOS installerar AXXOS OEE hos Bufab Lann

11 Jan 2016 Tags: There are no tags 0 comments

AXXOS Industrisystem AB har installerat och driftsatt AXXOS OEE på 20 produktionsutrustningar hos Bufab Lann i Värnamo.

Affären omfattar produktionsuppföljningssystemet AXXOS OEE inklusive visualisering av produktionsläget i realtid på TV skärmar i fabriken. Bufab kommer även att använda AXXOS OEE Mobile som ger chefer och operatörer möjlighet att följa produktionsläget och att rapportera stopporsaker direkt där de befinner dig.

– Vi kommer att Coacha Bufab under igångkörningen av systemet för att de snabbt ska komma igång med AXXOS OEE i sitt förbättringsarbete, säger Henrik Renström, Sales Manager AXXOS Industrisystem AB.

AXXOS kommer även att göra en integration mellan AXXOS OEE och Bufabs affärssystem.

–  Att integrera produktionsuppföljningssystemet med vårt affärssystem är ett måste. AXXOS har stor erfarenhet av detta vilket var en stor fördel vid val av leverantör, säger Tobias Svensson, Produktionschef, Bufab Lann AB.

AXXOS ser ett ökande intresse för produktionsuppföljning inom svensk industri. I den globala konkurrens som många företag lever i idag blir det allt viktigare att producera mer effektivt.

– Att hålla koll på maskinparken och eliminera förluster är en viktig grund för effektiviseringsarbetet. Med AXXOS OEE hjälper vi Bufab Lann att skapa förutsättningar för ett effektivt förbättringsarbete, fortsätter Henrik Renström.

Läs mer om Bufab Lann

Kontaktperson AXXOS Industrisystem AB

Mats Elmwall, Marketing Director
mats.elmwall@axxos.com
+46 722 23 82 13

Kort om AXXOS 

AXXOS har levererat system för produktionsuppföljning, AXXOS OEE i snart 20 år. Vi hjälper våra kunder att effektivisera sin produktion genom att paketera vår erfarenhet i system, LEAN-utbildningar samt coachning inom förbättringsarbete.

AXXOS OEE mäter automatiskt viktiga nyckeltal som OEE-värdet eller TAK-värdet och de vanligaste stopporsakerna. AXXOS Visualize gör det enkelt att presentera det aktuella produktionsläget. Analysverktyget AXXOS Analyze gör det snabbt och enkelt att hitta förluster i verksamheten. Det är en viktig nyckel till framgångsrikt förbättringsarbete och ökad effektivitet hos våra kunder.

Sök