SwePart Transmission vinnare av AXXOS Produktivitetspris 2015

11 Okt 2015 Tags: There are no tags 0 comments

Under AXXOS Användardag 2015 fick SwePart Transmission AB ta emot priset för årets bästa produktivitetsförbättring. Förutom äran fick SwePart ta emot ett presentkort värt 10 000 kronor.

SwePart Transmission AB tillverkar kundspecifika växellådor, precisiontillverkade kugghjul och andra transmissionsdetaljer för industri och fordon. SwePart har två produktionsanläggningar baserade i Liatorp samt i Sibbhult.

Juryns motivering:

SwePart Transmisson AB har arbetat målmedvetet med AXXOS OEE i sitt förbättringsarbete i två anläggningar sedan 2006 respektive 2011. I Liatorp som har arbetat längst har de ställt om produktionen till kortare serier med mer än dubbelt så många omställningar. SwePart har ändå lyckats höja sitt centrala nyckeltal REE, OEE exklusive personalbrist, med 38%. I Sibbhult har REE ökat med 69%. I vissa av de ca 60 maskinerna som följs upp med AXXOS OEE har utnyttjandegraden ökat från 30% till 70%, en ökning som innebär en produktionsvinst på upp emot 3 miljoner per maskin och år.

SwePart arbetar strukturerat med sitt förbättringsarbete och använder AXXOS OEE som grund för förbättringsarbetet. De har gjort en väsentlig ökning av sin omsättning utan att öka personalstyrkan i motsvarande grad. SwePart har samtidigt ställt om anläggningen i Liatorp och stora delar av anläggningen i Sibbhult från 5-skift till 3-skift. SwePart visar genom sitt arbete värdet av att följa upp produktionen över tid och hur man använder informationen för att åstadkomma ständiga förbättringar.

Jämn kamp

Priset delades ut efter en jämn kamp mellan tre företag som alla visar prov på välorganiserat, framgångsrikt förbättringsarbete och som är bra förebilder i användningen av AXXOS OEE. De andra nominerade företagen var:

SNA Europe AB i Bollnäs som sedan 3 år tillbaka arbetat systematiskt i sitt förbättringsarbete med stöd av AXXOS OEE, för att skapa en långsiktigt konkurrenskraftig tillverkning. SNA har använt information från AXXOS OEE som underlag för ombyggnationer och maskininvesteringar. Mitt i projektet har man trots flytt av maskiner för att skapa nya flöden och igångkörning av nya maskiner kunnat bibehålla sin leveranssäkerhet och ökat produktiviteten. OEE i huvudflödet har ökat från 53,6 till 68,6% och stopptiden minskat med 62%.

Gnotec Habo AB som arbetar målmedvetet med ett förbättringsarbete som genomsyrar hela organisationen. Gnotec har höjt sin produktivitet med 22% mellan 2011 och 2015 med hjälp av AXXOS OEE. Uppföljningen av stopporsaker används dagligen på gruppnivå för åtgärder på kort sikt. På lång sikt används uppföljning och analys i AXXOS OEE för att besluta om större åtgärder, renoveringar och investeringar.

Läs mer om AXXOS OEE

Sök