AXXOS Academy 2018

10 Jan 2018 Tags: There are no tags 0 comments

Effektivitet och lönsamhet i produktionen – Investera i utbildningar!

Varför lyckas vissa företag bättre än andra med att uppnå effektivitet och lönsamhet i sin produktion? Investeringar i effektiva maskiner och stödsystem är en förklaring, bra ledarskap är en annan som är starkt kopplad till en tredje – en medveten satsning på kompetensutveckling.

Det är medarbetarna i företaget som ser till att alla produktionsresurserna utnyttjas på bästa sätt, som med motivation och rätt kompetens kan driva ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Låt 2018 bli året då ni investerar i utbildningar!

AXXOS Utvecklingsprogram

AXXOS Utvecklingsprogram erbjuder tre fristående utbildningar, de kan väljas var för sig eller som ett komplett program. Kurserna är öppna och hålls i AXXOS lokaler eller på någon ort som passar flertalet kursdeltagare.

Lean
bas

Kursstart: Mars 2018

Block 1, 6-8 mars

Lean-begrepp, helhet och Leanspel. Vi går även igenom Lean teoretiskt, bakgrund, verktyg och begrepp. Deltagarna får göra en uppskattning av utgångsläget för sitt egna företag.

Block 2, 10-12 april

Lean, fortsättning med praktiska övningar i Lean-verktygen; 5S, SMED och Värdeflödesanalyser.

6-Sigma Green Belt

Kursstart: Maj 2018

Block 1, 14-17 maj

6-Sigma och kvalitetsperspektivet.

Vi går igenom en mängd användbara förbättringsverktyg förpackade i ett smart och logiskt upplägg (DMAIC) där man lär sig att använda verktygen i rätt situation. Deltagarna får med sig användbara digitala mallar efter genomgången kurs.

Effektiv Produktion

Kursstart: Oktober 2018

Block 1, 9-11 okt

Konkurrenskraftig produktion, tidseffektivitet, TAK/OEE, teori, räkneexempel och tillämpningar.

Block 2, 6-8 nov

Praktiska mätningar av TAK/OEE, hitta flaskhalsar och sammanställning.

Block 3, 4-6 dec

Målstyrning, förbättringsorganisation,
Team-arbete, tvärfunktionella
Kaizen-team och studiebesök.

Öppna korta kurser inom Produktionsutveckling

AXXOS erbjuder ett antal öppna korta utbildningar inom produktionsutveckling som syftar till att ge deltagarna mer kunskap och insikt i förbättringsarbete samt användbara verktyg för förbättringsarbetet i företaget.

TAK/OEE 6 feb

Leanspel 7 feb

Effektiv Produktion Introduktion 29-30 maj

Värdeflödesanalys 20 sep

5S Introduktion 18 dec

SMED 19 dec

Sök