AXXOS Academy

Varför lyckas vissa företag bättre än andra med att uppnå effektivitet och lönsamhet i sin produktion? Investeringar i effektiva maskiner och stödsystem är en förklaring, bra ledarskap är en annan som är starkt kopplad till en tredje – en medveten satsning på kompetensutveckling.

Det är medarbetarna i företaget som ser till att alla produktionsresurserna utnyttjas på bästa sätt, som med motivation och rätt kompetens kan driva ett ständigt pågående förbättringsarbete. AXXOS erbjuder en palett av schemalagda öppna kurser som var för sig eller kombinerade erbjuder möjligheter till kompetensutveckling för effektiv produktion.

Kursprogrammet består av två huvudområden:

  • Produktionsuppföljning med fokus på kompetens inom användandet av AXXOS OEE
  • Produktionsutveckling som fokuserar på teori och praktik inom förbättringsarbete

Kurserna vänder sig till medarbetare på alla positioner inom organisationen från operatörer till företagsledning.

– Skapa förutsättningar för konkurrenskraftig produktion – investera i kompetensutveckling

Kursprogram öppna utbildningar

Läs mer om utbildningarna

Produktionsuppföljning med AXXOS OEE

Vi hjälper er att få ut maximal nytta av er investering och ger er fler möjligheter att utveckla verksamheten med hjälp av AXXOS OEE.

Läs mer

Produktionsutveckling – Korta utbildningar

Lär er arbeta med Lean Produktion.  Bygg upp kompetensen om verktyg och metoder för att kunna bedriva ett långsiktigt framgångsrikt förbättringsarbete.

Läs mer

Produktionsutveckling – Utvecklingsprogram

AXXOS populära utvecklingsprogram för förbättringsledare erbjuder möjligheter till fördjupad kompetens inom
produktionsutveckling. Utvecklingsprogrammet består av tre fristående utbildningar som alla leder till certifiering.

  • Lean Bas
  • Effektiv produktion
  • 6-Sigma Green Belt
Läs mer

LEAN ACADEMY – online-utbildning

Vi vill hjälpa er att få ut mesta möjliga av er investering hos oss. Därför erbjuder vi tillsammans med vår partner Ronny Brandqvist, QDC en serie onlinekurser inom LEAN. Detta ger en möjlighet för kompetensutveckling även för medarbetare som har svårt för att ta sig ifrån sin arbetsplats.

En kombination av onlineutbildningar genom LEAN ACADEMY och en traditionell utbildning på toppen ger en optimal utbildningslösning. Vi vill erbjuda en effektiv och flexibel lösning med mycket värde för pengarna.

Läs mer