Utvecklingsprogram med Axxos

AXXOS Utvecklingsprogram inom förbättringsarbete

Utvecklingsprogrammet består av tre fristående utbildningar; Lean Bas, Effektiv produktion och 6-sigma Green Belt. De kan väljas var för sig eller som ett program där de tre utbildningarna kompletterar varandra.

  • Behöver ni medarbetare som har kompetensen, modet och drivet att utveckla förbättringsarbetet hos er?
  • Har ert förbättringsarbete kört fast i gamla hjulspår och behöver en nytändning?
  • Utveckla er personal till förbättringsledare hos oss och nå nya höjder!
” Utbildningarna passar både för någon i ledningsgruppen såväl som t.ex. produktionstekniker eller förbättringsledare”, säger Niklas Andersson Volvo Bussar

Kurskalender

Utbildningarna är fristående och kan väljas var för sig eller som ett komplett program. Kurserna är öppna och hålls i AXXOS lokaler eller på någon ort som passar flertalet kursdeltagare.

Lean
bas

Kursstart: Mars 2018

Block 1, 6-8 mars

Lean-begrepp, helhet och Leanspel. Vi går även igenom Lean teoretiskt, bakgrund, verktyg och begrepp. Deltagarna får göra en uppskattning av utgångsläget för sitt egna företag.

 

Block 2, 10-12 april

Lean, fortsättning med praktiska övningar i Lean-verktygen; 5S, SMED och Värdeflödesanalyser.

6-Sigma
Green Belt

Kursstart: Maj 2018 

Block 1, 14-17 maj

6-Sigma och kvalitetsperspektivet.

Vi går igenom en mängd användbara förbättringsverktyg förpackade i ett smart och logiskt upplägg (DMAIC) där man lär sig att använda verktygen i rätt situation. Deltagarna får med sig användbara digitala mallar efter genomgången kurs.

Effektiv
produktion

Kursstart: Oktober 2018

Block 1, 9-11 okt

Konkurrenskraftig produktion, tidseffektivitet, TAK/OEE, teori, räkneexempel och tillämpningar.

Block 2, 6-8 nov

Praktiska mätningar av TAK/OEE, hitta flaskhalsar och sammanställning.

Block 3, 4-6 dec

Målstyrning, förbättringsorganisation,
Team-arbete, tvärfunktionella
Kaizen-team och studiebesök.

Pris: 23 400 kr exkl moms
Pris: 15 600 kr exkl moms
Pris: 35 000 kr exkl moms

Sista anmälningsdatum: Vi vill ha in din anmälan senast 14 dagar innan kurstillfället.

Detaljerad kursinformation

Lean bas

Block 1:    6-8 mars 2018
Ort: Planeras efter deltagarnas hemort 

I denna kurs startar vi med Leanspelet och går därefter igenom vad Lean-konceptet går ut på med bakgrund, verktyg, begrepp och tänk.

Vi förklarar ex: olika flödestyper, Kaizen, SMED, Kan-Ban, Just In Time, värdeskapande flöden, kundperspektivet, 5S, medskapande medarbetare, rätt från början, standarder m.m. Man blandar föreläsningar med exempel, reflektioner och övningar.

Här får deltagarna också en hemuppgift som går ut på att bedöma ”lean-mognad” på det företag man arbetar.

Block 2:     10-12 april 2018
Ort:             Planeras efter deltagarnas hemort 

(Vi är på någon av deltagarnas fabrik och provar tre bra lean-verktyg)

Dag 1 ägnar vi åt 5S där vi inleder med fördjupad teori innan deltagarna för testa 5S på en verklig process i form av revision samt reflektioner med övriga deltagare och kursledare.

Dag 2 fokuserar vi på SMED (Effektiva omställningar) där vi följer ett ställ/verktygsbyte och analyserar samt föreslår förbättringar.

Dag 3 gör vi en Värdeflödesanalys då vi följer en produkt/variant genom fabriken för att se vad som händer och var tiden tar vägen.

6-Sigma Green Belt

    

Genomförs under 4 dagar 14-17 maj 2018
Ort: Planeras efter deltagarnas hemort

Vi studerar 6-Sigma konceptet med en massa klokskap, smart struktur och inte minst en mängd bra och användbara verktyg som deltagarna får prova insatta i rätt sammanhang.

DMAIC-strukturen är den röda tråden genom kursen och vi går igenom olika verktyg och begrepp så som:

Rotorsaker, kvalitetsfaktorer, pareto, histogram, variabeldiagram,  FMEA, brainstorming, DOE, Insats-Nytta, pilotstudier, Poka-Yoke, Orsak-verkan, datatyper, stickprov, kategorisering, mätsystemsanalyser, processkartläggning, duglighet, kontrolldiagram, sambandsdiagram m.m.

Deltagarna erhåller vissa digitala mallar/verktyg efter genomgången kurs.

Effektiv Produktion

(totalt 9 dagar)

Block 1: 9-11 okt 2018
Ort: Planeras efter deltagarnas hemort

Under denna första del av kursen går vi igenom vad det innebär med konkurrenskraftig produktion, produktionsutveckling, förluster, mätetal och faktainsamlingar.

Deltagarna ska få ökat medvetande för effektivitet, förluster/ potentialer i den egna verksamheten och förstå varför man ska jobba med dem.

Deltagarna får hemuppgift kopplat till vad vi gått igenom för att översätta tänket till de egna processerna.

Block 2: 6-8 nov 2018
Ort: Planeras efter deltagarnas hemort.

I den andra delen fortsätter man med praktiska faktainsamlingar på något av deltagande företagen. Man sammanställer, analyserar och presenterar det man kommit fram till.

Deltagarna får lära sig hur man kan göra för att samla in fakta samt praktisk erfarenhet då man är ute i verksamheten och ser förluster.

Deltagarna får hemuppgift

Block 3: 4-6 dec 2018
Ort: Planeras efter deltagarnas hemort

I den avslutande och sista kurstillfället arbetar vi med förbättringsplanering, team-arbete, tvärfunktionella förbättringsteam, organisation & styrning, målstyrning, KPI:er, styrkort, roller & ansvar m.m.

Deltagarna ska efter avslutad kurs veta vad och hur man kan göra för att eliminera förluster och optimera produktionen, samt ha koll och motverka att förluster ligger och jäser oupptäckta.

Paketerbjudande

Vid anmälan till alla tre delarna i utvecklingsprogrammet kan ni ta del av paketerbjudandet. Efter genomgånget komplett program med alla tre delarna erhåller deltagarna ett diplom som förbättringsledare.

Betala endast 60 000 kr exkl moms för alla tre utbildningarna

Anmäl dig här – eller via formuläret längst ned på sidan.

Kursledare

Ronny Brandqvist utbildningsledare inom förbättringsarbete

Ronny Brandqvist som är utbildningsledare för programmet har lång och gedigen erfarenhet av såväl genomfört framgångsrikt förbättringsarbete som att utveckla andra människor via utbildning och coachning.

Ronny har tidigare under många år arbetat med förbättringsarbete på Volvo Cars i Skövde och har bland annat bidragit till att göra motorfabriken till en effektiv anläggning i absolut världsklass.

I snart 15 år har Ronny utvecklat och inspirerat människor inom förbättringsarbete hos många ledande industriföretag i Sverige.

Läs mer om Ronny

  • Arbetat med produktionsteknik, kvalitet, förbättringsarbete, utbildning m.m. på Volvo Cars 22 år (bl.a drivit många förbättringsteam, ansvarat för mätningar och effektivitetshöjande insatser)
  • Certifierad Black Belt (6-Sigma)
  • Utbildat flera hundra förbättringsledare i många olika företag och branscher
  • Genomfört många uppdragsutbildningar, specialbeställda av en mängd olika företag där teori och praktiska moment mixats

Mer information

Om ni har några frågor gällande de olika stegen kontakta utbildningsledaren, Ronny Brandqvist på 0703-105481 eller ronny.brandqvist@axxos.com.

Några nöjda företag med utbildade förbättringsledare

nöjda kunder inom förbättringsarbete

Anmäl dig här

Anmäl dig och dina kollegor genom att fylla i formuläret nedan. Glöm inte att fylla i rätt utbildning. Du får en bekräftelse via mail när din anmälan är registrerad!

Anmälan person 1
Anmälan person 2
Anmälan person 3
Anmälan person 4
Var god vänta...
Avbokningsvillkor: Sista anmälningsdatum är senast 14 dagar innan kurstillfället och anmälan är bindande. Om du avbokar utbildningen efter sista angiven anmälningsdag debiteras du hela avgiften. Om du får förhinder kan du överlåta din plats åt en kollega. Om kursen blir inställd, se nedan under ”Förbehåll”, betalar vi tillbaka avgiften som du har betalat. Fakturering görs i samband med kursstart, vid anmälan till samtliga tre kursdelar i programmet för rabatterat pris faktureras totalsumman i samband med första kursstart.
Förbehåll: Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda. AXXOS ansvarar inte för eventuella kostnader som kan uppkomma för deltagare i samband med flyttad, ändrad eller inställd utbildning. Ifall utbildare skulle vara sjuk och ersättare ej kan uppbringas eller annat oförutsägbart problem uppkommer flyttas kurstillfälle framåt i tiden.