Ronny Brandqvist, QDC

En flexibel utbildningslösning

Vi vill hjälpa er att få ut mesta möjliga av er investering hos oss. Därför erbjuder vi tillsammans med vår partner Ronny Brandqvist, QDC en serie onlinekurser inom LEAN. Detta ger en möjlighet för kompetensutveckling även för medarbetare som har svårt för att ta sig ifrån sin arbetsplats.

En kombination av onlineutbildningar genom LEAN ACADEMY och en traditionell utbildning på toppen ger en optimal utbildningslösning. Vi vill erbjuda en effektiv och flexibel lösning med mycket värde för pengarna.

Fördelar för medarbetare

  • Man kan pausa, repetera och utbildas i sin egen takt
  • Tillgång till attraktiva diplom och certifieringar
  • Tid för reflektion efter varje avsnitt
  • Ni slipper resa och vara borta från familjen
  • De nyinhämtade kunskaperna kan omsättas direkt i verksamheten

Fördelar för chefer

  • Mindre än halva tidsåtgången jämfört med traditionell utbildning
  • Kostnadseffektivare än traditionell utbildning
  • Minskade kostnader för produktionsbortfall
  • Inga kostnader i samband med resor
  • Ni får ett kvitto på medarbetarens kunskaper