DSC_5855

Kompetensutveckla för effektiv
och konkurrenskraftig produktion

AXXOS erbjuder ett antal öppna korta utbildningar inom produktionsutveckling som syftar till att ge deltagarna mer kunskap och insikt i förbättringsarbete samt användbara verktyg för förbättringsarbetet i företaget. Kurserna hålls i AXXOS lokler eller på en plats som passar flertalet kursdeltagare.

Kurserna hålls som öppna kurser. Vid intresse för anpassade utbildningar på plats hos er kontakta oss via sales@axxos.com så hittar vi en lösning som passar er!

Öppna korta kurser inom Produktionsutveckling

Nedanstående kurser ger deltagarna en översikt av respektive ämne samtidigt som de ger inspiration för utvecklingen av det egna arbetet.

5S Introduktion

”Det enkla och svåra verktyget”, en del människor tycker att det bara är sunt förnuft och att det borde funka av sig självt. 5S är ett strukturerat arbetssätt som fortsätter efter garagerensningarna som ofta faller tillbaka till en röra.

Syfte med kursen

Att man får en klar bild av vad 5S är och hur man kan jobba med det för att få det att fungera långsiktigt.

Innehåll:

 • Teori 5S (Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Se till, syfte, exempel, goda råd)
 • Egenrevisioner för att bedöma nivån
 • Rundvandring på olika områden

Kurslängd: 1 dag

TAK/OEE

Tidseffektivitet för maskiner och processer, en viktig del av Lean

Alla företag har stora förluster, även de bästa! En avgörande faktor är kunna se dessa förluster som potentialer för att utveckla verksamheten. Inte alltid så lätt, en del döljer sig väl. Kursen syftar till att skapa medvetenhet om vilka förluster som kan finnas och lära sig att se dessa genom att mäta.

Mätetalet TAK (svenska) / OEE (engelska) beskriver hur väl vi tar vara på våra tidsresurser och är mycket användbart, inte minst när man bryter ned det i dess ingående parametrar. Vi går igenom vad TAK/OEE är och hur man använder det, fällor och möjligheter. Under dagen ges många exempel från verkliga fall.

Syfte med kursen

 • Att man ska förstå vilka förluster/potentialer som kan finnas.
 • Veta vilka mätetal som beskriver dessa
 • Lära sig att räkna fram tidseffektivitet
 • Se nya möjligheter att utveckla sina processer

Innehåll:

 • Förluster
 • Tidseffektivitet
 • Mätetal
 • Verkliga exempel
 • Räkneövningar
 • Tillämpningar med fällor och möjligheter

Kurslängd: 1 dag

Läs mer!

Effektiv Produktion Introduktion

TAK/OEE samt vad man kan göra åt förlusterna

Att klara av kunders krav på leveranssäkerhet och kvalitet samt vara konkurrenskraftig vid offerering och dessutom tjäna pengar, det är vad allt inom tillverkning handlar om.

En effektiv produktion är nyckeln till lönsamhet. Vi medvetandegör potentialerna, hur vi ser dessa och kan räkna ut effektivitetsnivåer samt beskriver hur man kan jobba bort förluster på bästa sätt.

Syfte med kursen

Att inspirera och utveckla kompetensen inom TAK/OEE.

Förmedla kunskapen om hur man kan arbeta för en

effektivare produktionsprocess.

Innehåll:

Dag 1 Förluster/Potentialer, TAK/OEE (se kurs ovan)

Dag 2 Hur man kan jobba för att eliminera förluster: Förbättringsteam, förlustanalyser, prioritering, organisation, styrning, roller & ansvar, ”produktion som en pulsåder”

Kurslängd: 2 dagar

Leanspel

Leanspelet är ett utmärkt sätt att få insyn i vad Lean faktiskt är och står för. Det sker genom att man i grupp genomför diskussioner och tar beslut som utvecklar processerna. En utveckling från tämligen undermåliga sådana med missnöjda kunder och dåliga resultat till att klara av kundens krav och skapa goda resultat. Det genom att jobba smartare och stressa mindre.

Syfte med kursen

Att skapa en gemensam bild av Lean (vad är det och till vilken nytta?) Under spelet och de efterföljande reflektionerna skapas medvetenhet om potentialer i de egna processerna. Inte minst är det en rolig inspirerande dag på jobbet med effekten är att avdramatisera och ger en positiv bild av Lean.

Innehåll:

 • Leanspelet inklusive diskussioner samt inflikade ”mini-föreläsningar” av kursledaren
 • Reflektioner om vad som gjorde skillnad
 • Självreflektion för vad man direkt ser kan överföras till de egna processerna

Kurslängd: 1 dag

Läs mer!

SMED (teori + praktik)

Effektivare omställningar, verktygsbyten och FU är avgörande för att nå resultat inom Lean

Omställningar mellan olika produkter/varianter tar en allt större del av möjlig produktionstid och därmed ökar kraven på flexibilitet i produktionen. SMED är ett arbetssätt där man samlat en massa smarta strategier och metoder för att minimera omställningsförluster.

Den japanske ”förbättringsgurun” Shigeo Shingo var den som fick äran av att ha åstadkommit en enorm ställtidssänkning i ett pressverk där man gick från 3 veckors stillestånd till under 10 minuter, därav namnet Single digit Minute Exchange of Die.

Kursen beskriver de olika stegen för SMED och innehåller många exempel från verkliga fall.

Syfte med kursen

Att förstå vad SMED är samt praktiskt få prova verktyget.

Innehåll:

 • Teori SMED inkl. olika steg och strategier
 • Mätning av utgångsläge (praktiskt i era processer)
 • Teoretiskt föreslå förändringar samt påvisa värdet av dessa

Kurslängd: 1 dag

Lean introduktion för ledningsgrupper

Hur kan Lean bli en naturlig del av vardagen?

Lean kan kort beskrivas som att man tar vara på sina resurser på ett klokt och varaktigt sätt. Allt ska leda till en hållbar, konkurrenskraftig verksamhet som långsiktigt klarar av kunders krav och skapar goda resultat genom att jobba smartare och stressa mindre.

Syfte med kursen

Att skapa en gemensam bild av en ”Lean organisation”, (vad är det och till vilken nytta?) samt medvetenhet om ledningens roll.

Innehåll:

 • Leanöversikt
 • En kontinuerlig Lean organisation, (styrning, roller, ansvar, utveckling)
 • Självreflektion för var organisationen befinner sig idag och föreslagna prioriterade insatser

Kurslängd: 1 dag

Värdeflödesanalys

Kartlägger varför ledtiderna är så långa! Vad ska man egentligen ändra på för att säkerställa leveranser i rätt tid?

Värdeflödesanalyser (VFA):

 • Ger en gemensam helhetsbild över flöden för olika produkter/komponenter/tjänster
 • Beskriver var all tid tar vägen och pekar på varför det är så
 • Ger siffror på: ledtider, genomloppstider, kapitalbindning mm

Syfte med kursen:

Att man ska förstå verktyget, vilka parametrar som påverkar samt praktiskt kunna genomföra och sammanställa en enklare VFA.

Innehåll:

 • Teori VFA
 • Val av produkt / komponent
 • Praktiskt arbete med kartläggning av ingående parametrar
 • Sammanställning

Kurslängd: 1 dag

Kursavgifter

1 dag: 3 900 kr per deltagare

2 dagar: 6 900 kr per deltagare

Utbildning hos kund offereras på begäran.

Kurskalender

Anmäl dig här

Anmäl dig och dina kollegor genom att fylla i formuläret nedan. Glöm inte att fylla i rätt utbildning och startdatum. Du får en bekräftelse via mail när din anmälan är registrerad!

AXXOS Academy Produktionsutveckling

Kursdeltagare
Välj utbildning!

Välj vilken eller vilka kurser anmälan gäller. Var noga med att välja rätt startdatum för kursen från kurskalendern ovan!

Var god vänta...

Avbokningsregler

Avbokningsvillkor: Sista anmälningsdatum är senast 7 dagar innan kurstillfället och anmälan är bindande. Om du avbokar utbildningen efter sista angiven anmälningsdag debiteras du hela avgiften. Om du får förhinder kan du överlåta din plats åt en kollega. Om kursen blir inställd, se nedan under ”Förbehåll”, betalar vi tillbaka avgiften som du har betalat. Fakturering görs i samband med kursstart.

Förbehåll: Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda. AXXOS ansvarar inte för eventuella kostnader som kan uppkomma för deltagare i samband med flyttad, ändrad eller inställd utbildning. Ifall utbildare skulle vara sjuk och ersättare ej kan uppbringas eller annat oförutsägbart problem uppkommer flyttas kurstillfälle framåt i tiden.