17 Nov 2017
Taggar: Det finns inga taggar 0 kommentarer

Karriärum HI Work i Jönköping den 22 nov

AXXOS Industrisystem AB erbjuder kunskap och lösningar inom produktionsuppföljning och förbättringsarbete och har levererat system för produktionsuppföljning, AXXOS OEE i snart 20 år.

För andra året i rad utnämns AXXOS Industrisystem AB till Superföretag. En utnämning som ges till högpresterande privata företag i svenskt näringsliv. Läs mer här!

Den 22 nov finner ni oss på Karriärum HI Work i Jönköping. Är du student på Tekniska Högskolan, kom och träffa oss i vår monter så berätta vi mer om våra spännande uppdrag för framtiden. Ni finner oss på plats nr 9.

31 Okt 2017
Taggar: Det finns inga taggar 0 kommentarer

Inspirationsdag hos Metso Sweden i Ersmark den 16 nov

Missa inte chansen att besöka Metso Sweden! Upptäck hur ni enkelt kan producera mer genom att mäta, visualisera, analysera och förbättra era produktionsprocesser. Under besöket kommer vi att visa produktionsuppföljningssystemet AXXOS OEE och hur det kan hjälpa er att bli effektivare.

I Ersmark har Metso Sweden AB ett globalt produktcenter för kvarninfodringar, Mill Lining Solutions, samt en av de fabriker som tillverkar mest kvarninfodringar inom koncernen. Fabriken i Ersmark tillverkar även produkter och system för slitskydd av processutrustning så som beläggning av rör och infodringar för pumpar.

Fabriken producerar ungefär 70 % av Metsos totala slitgummikonsumtion som levereras till koncernens fabriker runt om i världen. Metso har sen hösten 2013 följt upp produktionen med hjälp av AXXOS OEE.

18 Okt 2017
Taggar: Det finns inga taggar 0 kommentarer

AXXOS utsett till Superföretag 2017 av Veckans Affärer och Bisnode

För andra året i rad utnämns AXXOS Industrisystem AB till Superföretag. En utnämning som ges till högpresterande privata företag i svenskt näringsliv.

Det känns roligt att bli uppmärksammade för att vi är framgångsrika i vår målsättning att ha långsiktig stabil tillväxt. Vi är i en mycket spännande position där våra lösningar efterfrågas från hela världen.

Anledningen till att vi får utmärkelsen är att vi har ambitiösa och mycket duktiga medarbetare, och duktiga kunder som hjälper oss att utveckla produkter i världsklass, säger Claes Gunnarsson, Managing Director, AXXOS.

Endast omkring en promille av företagen uppfyller kraven för att bli ett Superföretag. Det handlar om att öka både omsättning och vinst samtidigt som företaget måste visa på stabilitet och långsiktighet i affären. Kriterierna måste uppfyllas minst fyra år i rad för att komma med på listan.

Vi vill hylla Sveriges hjältar, de som bygger Sverige med jobb och långsiktig värdeökning i näringslivet. Att kunna se och lyfta fram trender och statistik hjälper både enskilda företag men också samhällsutvecklarna att tydligare styra och se resultat av sina satsningar, säger Pia Törnqvist på Bisnode

Om Superföretagen 2017

För att nå status som superföretag räcker det inte att bara vara bra i en gren, företaget måste behärska mångkampens alla inslag. Karakteristiskt för superföretagen är att de har en långsiktig försäljningstillväxt och uthållig lönsamhet, är strategiskt skickliga med finansieringen och samtidigt effektiva i hushållningen av resurserna.

Bisnode identifierar och rankar Sveriges Superföretag utifrån de svenska aktiebolagens ekonomiska prestationer. Modellen tar hänsyn till och väger samman bolagens tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering under de senaste fyra åren. Av alla existerande aktiebolag är det endast 641 företag som kommer med på 2017 års topplista.

12 Okt 2017
Taggar: Det finns inga taggar 0 kommentarer

Jönköping Metal Inspiration Days 29-30 nov

Money Making Machines

Boosta din lönsamhet!

Årets inspirationsdagar för metallindustrin äger rum den 29-30/11 i Jönköping. På temat ”Tjäna mer pengar i Sverige” visar ett 30-tal utställare på plats hos ABB Robotics, Stenbergs, Edströms och Kyocera, hur effektiv produktionsutrustning kan öka vinstmarginalerna och bygga en långsiktigt stark konkurrenskraft.

Dagarna med utställningar och demonstrationer kröns av en inspirationskväll med julbord. Tankeläsaren Peter Gröning är underhållande konferencier och Anders Ekdahl, med 30 år som affärsutvecklare i industrin och tidigare VD för Svensk Industriförening ”Sinf”, utvecklar tankar som kan lyfta svensk underleverantörsindustri.

Vi kommer att finnas tillsammans med ABB Robotics för att visa hur AXXOS OEE kan hjälpa er att höja lönsamheten!

AXXOS ställer ut på Öppet hus hos ABB Robotics i Jönköping
9:30 & 13:30 – Producera mera, men till lägre kostnad

ABB kommer att visa sina smarta produktionslösningar med hög automationsgrad och bjuda på en fabriksvandring där de visar det senaste inom robotiserad maskinbetjäning. Medutställarna kommer att visa allt som hör till en modern robotcell. Passa på att diskutera med oss på AXXOS om hur produktionsuppföljning med AXXOS OEE skapar underlag för investeringsbeslut samt skapar möjligheter att få maximal utdelning på investeringar i robotceller såväl som annan produktionsutrustning.

11 Okt 2017
Taggar: Det finns inga taggar 0 kommentarer

Inspirerande användardagar med fokus på förbättringsarbete

AXXOS OEE användardagar – Full fokus på förbättringsarbete!

Under AXXOS årliga användardagar v 39 och v 40 träffades produktionschefer, underhållschefer, produktionsledare, förbättringsledare, kvalitetschefer, operatörer och IT-resurser från hela landet. På agendan stod förutom det viktiga nätverkandet och erfarenhetsutbytet, API – AXXOS framtidsvision Industri 4.0, en uppdatering om nyheter i produktionsuppföljningssystemet AXXOS OEE samt kompetensutveckling.

Livliga diskussioner på minimässan
Utbyte av kunskap och erfarenhet under vår workshop i förbättringsarbete

AXXOS OEE användare delade med sig av framgångssagor

AXXOS OEE användare från bland annat NordiQ Habo AB, Volvo Cars, SNA och TRÄTEAM delade med sig av sina erfarenheter från förbättringsarbetet med stöd av ett produktionsuppföljningssystem.

Agron Basha, Volvo Cars Torslanda
Magnus Stangdell & Jonna Björnell, NordiQ Habo AB

Nyheter i AXXOS OEE

AXXOS OEE utvecklas kontinuerligt i en dialog med våra användare. Användardagarna är en viktig del i den processen med presentation och återkoppling omkring nyheterna i senaste version samt kommande nyheter. Förbättringar av svarstider, kvalitetskontroll, AXXOS Andon och nytt grafiskt utseende är några exempel på uppskattade nyheter som presenterades.

Inspiration

Magnus Stangdell och Jonna Björnell, NordiQ Habo AB (tidigare Gnotec Habo AB) gav oss en inspirerande överblick över deras resa inom förbättringsarbete och hur de använder AXXOS OEE som stöd för sitt arbete. Agron Basha, Volvo Cars Torslanda höll en uppskattad föreläsning om hur de beslutade sig för att investera i AXXOS OEE och var de är i sitt förbättringsarbete. I Sundsvall gav Lars Frage, TRÄTEAM Kramfors en inspirerande berättelse om dagligt förbättringsarbete.

AXXOS Produktivitetspris 2017

Under användardagarna fick SNA Europe (Industries) AB, Bollnäs ta emot AXXOS Produktivitetspris 2017 för årets bästa produktivitetsförbättring. SNA Europe tilldelades priset för att de under stora ombyggnationer, tack vare kontinuerlig uppföljning med AXXOS OEE och ett väl fungerande förbättringsarbete lyckats med att ha en stadig produktivitetsökning.

Kompetensutveckling

Under användardagarna arrangerade AXXOS Academy kompetensutveckling inom produktionsuppföljning med AXXOS OEE. Totalt erbjöds deltagarna möjlighet att delta i 5 olika utbildningar vid sidan om huvudprogrammet. I Jönköping passade många av våra AXXOS OEE kunder på att få en presentation av API PRO.

09 Okt 2017
Taggar: Det finns inga taggar 0 kommentarer

Energetic enthusiasm at hi17 in Denmark

API – AXXOS got the opportunity to experience three intense and fun-filled days at hi17, the largest tech and industry expo in Scandinavia.

”The fair has been very rewarding with many interesting meetings and discussions about how API PRO and AXXOS OEE can help manufacturing companies take the next step towards Industry 4.0.”

”Many of the visiting companies directly identified the benefits of a production follow-up supplier and CMMS / EAM to easily streamline their production.” says Jimmie Kling, Key Account Manager at AXXOS Industrial Systems.

Jimmie Kling, Key Account Manager, AXXOS Industrial Systems
04 Okt 2017
Taggar: Det finns inga taggar 0 kommentarer

SNA Europe vinner AXXOS Produktivitetspris 2017

Under AXXOS Användardagar 2017 fick SNA Europe (Industries), Bollnäs ta emot priset för årets bästa produktivitetsförbättring.

Juryns motivering lyder:

SNA Europe har sedan 6 år tillbaka arbetat systematiskt för att skapa en långsiktigt konkurrenskraftig tillverkning av handsågar och trädgårdssågar. Ett helt nytt och förbättrat produktsortiment har införts för att bland annat reducera produktionskostnaden. Detta har medfört stora layoutförändringar i fabriken viket i sin tur har lett till nya processflöden. Under processen har data från AXXOS OEE använts som beslutsunderlag för layoutförändringar, förändringar i processflöden samt stora maskininvesteringar.

Genom noggrann uppföljning av produktionen före, under och efter genomförda förändringsprojekt har SNA Europe visat värdet av att ha tillgång till rätt information vid beslut och genomförande av större investeringar samt inte minst visat vikten av att kunna följa upp och säkerställa att resultaten motsvarar förväntningarna.

Trots stora ombyggnationer har SNA Europe tack vare kontinuerlig uppföljning med AXXOS OEE och ett väl fungerande förbättringsarbete lyckats med att ha en stadig produktivitetsökning.

– Det är ett omfattande förbättringsarbete vi har genomfört. AXXOS OEE har stor del i att det hittills har varit så framgångsrikt, säger Annelie Laitila, Production Manager, SNA Europe.

SNA Europe har under projektet mätt OEE i fabrikens flöden och noggrant följt upp sina nyckelmaskiner. Fokus har legat på att åtgärda de största stopporsakerna samt att ständigt förbättra och optimering flödena.

– Ett arbete som hade varit mycket svårt utan uppföljning med AXXOS OEE, säger Stefan Halvarsson, Projektledare, SNA Europe och fortsätter

– Tack vare AXXOS OEE har vi hela tiden haft fakta att basera våra beslut på.

Om SNA Europe

SNA Europe (Industries) AB är en ledande europeisk tillverkare av handverktyg som ingår i Snap-on koncernen, en global leverantör av verktyg och utrustning. SNA Europe (Industries) AB, Bollnäs tillverkar årligen drygt 4 miljoner handsågar som marknadsförs under varumärket Bacho.

AXXOS har levererat system för produktionsuppföljning, AXXOS OEE i snart 20 år. Vi hjälper våra kunder att effektivisera sin produktion genom att paketera vår erfarenhet i OEE-system, LEAN-utbildningar samt coachning inom förbättringsarbete. AXXOS ingår i API-AXXOS som levererar programvaror för driftsäker och effektiv produktion till 900 kunder i 50 länder.

AXXOS OEE mäter viktiga nyckeltal som OEE-värde (TAK-värde), ställtider och cykeltider. AXXOS Visualize gör det enkelt att presentera det aktuella produktionsläget i realtid. Med hjälp av AXXOS Analyze är det snabbt och enkelt att analysera insamlad information för att se förbättringspotentialen i verksamheten.


Meet AXXOS OEE and API PRO at hi TECH & INDUSTRY EXPO Scandinavia, Oct 3-5

AXXOS OEE keeps the finger on the pulse of your production. A combination of monitoring, analysis and visualization sets the focus on efficiency and lays a solid foundation for improvements.

API PRO is the flexible EAM solution that will help you to improve efficiency in the production and in the maintenance process.

Combining AXXOS OEE and API PRO will give you the possibility of predictive maintenance based on true production status, efficient error report to work order process, efficient solutions for operator maintenance and more.

Come to Hi17 in Herning and find out how we can help you improve your production and be prepared for the future.

hi TECH & INDUSTRY EXPO

hi sets the frame for knowledge sharing, inspiration, business and network for everyone working within or related to the industry. This year the fair has a focus on the industry trends such as Industry 4.0, IoT, The Digital Factory, Manufacturing Intelligence, and Big Data.

It is free to visit the fair but you need to register online beforehand.

IoT and Industry 4.0

The Smart Factory is within reach thanks to AXXOS OEE. Straight forward and cost-effective connection of machinery to local or global networks builds the backbone of IIoT, Industrial Internet of Things. AXXOS OEE also gives you the tools to make manufacturing information available where it’s needed to facilitate efficient production and a successful improvement process. Show data in real-time on TV Screens, push out reports and interact wherever you are with mobile devices.

AXXOS OEE integrates smoothly with ERP-, MES- and EAM- systems, eliminating multiple data entry. By connecting real-time accurate production data to planning, execution and finance AXXOS OEE becomes a cornerstone in your advancement towards the vision of the Smart Factory, Industry 4.0 and Machine Learning.

16 Aug 2017
Taggar: Det finns inga taggar 0 kommentarer

AXXOS OEE Användardagar i Jönköping 28-29 september 2017

Nu är det dags att anmäla sig till årets AXXOS OEE Användardagar!

Under slutet av 2016 blev AXXOS en del av API Group, vilket ger oss nya förutsättningar för att vidareutveckla och sälja AXXOS OEE på en större marknad. Kom och hör Michael Ries, CEO API Group, berätta om vår vision för framtiden och hur vi stödjer er resa mot Industri 4.0.

Inom kort släpper vi AXXOS OEE 4.5 som bland annat har ett uppfräschat grafiskt utseende och nya funktioner för Andon. Passa på att bekanta dig med nyheterna och var med och påverka utvecklingsplanen för framtiden. Lyssna till andra AXXOS användare som delar med sig av sina erfarenheter samt nätverka med andra företag och med AXXOS medarbetare. Vi bjuder på evenemanget inklusive mat och dryck.

Dag två erbjuder vi möjlighet till kompetensutveckling samt möjlighet att bekanta sig närmare med API PRO EAM.

OBS! Vi behöver få in er anmälan till Jönköping senast 14 september.

ÖVERBLICK

28 september

 • Konferensprogram på Jönköping University 9:00 – 17:00
 • Middag med underhållning VY Skybar

29 september
Kompetensutveckling

 • AXXOS OEE Admininstratörsutbildning
 • Använd data från AXXOS OEE och AXXOS Analyze
 • Presentation och demonstration API PRO
Foto: Jönköping University - HLK byggnaden

Några av punkterna torsdagen den 28 september

 • Nyheter inom AXXOS, Framtidsvision API Group och Industri 4.0 – Claes Gunnarsson, VD AXXOS och Michael Ries, CEO API Group
 • Årets nyheter i AXXOS OEE – Johan Andersson, Product Owner AXXOS OEE
 • Utvecklingsplanen för kommande år – Johan Andersson, Product Owner AXXOS OEE
 • Förbättringsarbete med AXXOS OEE hos NordiQ Habo AB (tidigare Gnotec Habo AB)  – Magnus Stangdell och Jonna Björnell, NordiQ Habo AB
 • Volvo Cars satsar på AXXOS OEE – Agron Basha, Volvo Cars Torslanda berättar om bakgrunden och förväntningarna
 • Workshop – Att utveckla förbättringsarbetet i den egna verksamheten
 • Vinnare av AXXOS Produktivitetspris 2017 koras

Dagspasset avslutas kl 16:30 med eftersnack och mingel i Jönköping University lokaler. Senare under kvällen bjuder AXXOS på middag och underhållning i VY Skybar.

Utbildning fredagen den 29 september

Den 29 sep, anordnar vi kompetensutveckling till rabatterat pris i Science Park Jönköpings lokaler.

Passa på att fräscha upp kunskaperna i AXXOS OEE med en komprimerad administratörsutbildning och / eller fördjupa dig i hur du kan använda data från AXXOS OEE och arbeta med AXXOS Analyze.

Vi erbjuder också möjlighet att få en fördjupad presentation och demonstration av API PRO.

Foto: Science Park Jönköping

När du anmäler dig kom ihåg!

Vi erbjuder totalt tre olika aktiviteter där du har möjlighet att välja att gå på två kurser eller få en presentation av API PRO Underhållssystem.

Glöm inte att välja aktivitet på förmiddagen och eftermiddagen.

Anmäl dig genom anmälningsformuläret längst ner på sidan senast den 14 september.

Förmiddagspass 09:00-12:00

Utbildning 1: AXXOS OEE administratörsutbildning

En komprimerad administratörsutbildning som omfattar:

 • Översikt AXXOS OEE
 • Konfiguration
 • Användaradministration
 • Kalenderhantering
 • Rapportadministration
 • Orsakskodning
 • Anpassad orderhantering

Kursavgift: 2000 sek/per deltagare

Presentation: Lär känna API PRO Underhållssystem
 • Presentation av systemet
 • Demonstration
 • Kundexempel
 • Diskussion om vilka möjligheter integration av underhåll och produktionsuppföljning ger

Kursavgift: GRATIS

Eftermiddagspass 13:00-15:00

Utbildning 2: Använd data från AXXOS OEE och AXXOS Analyze

Hur använder du data från AXXOS OEE i ditt förbättringsarbete? Vi ger er olika tips på hur ni kan använda informationen från systemet i ert dagliga arbete.

Vi går igenom AXXOS Analyze och plockar fram intressanta exempel för att analysera. Kursdeltagarna kommer under dagen arbeta tillsammans med kursledaren leta fram beslutsunderlag.

Kursavgift: 2000 sek/per deltagare

Hotellerbjudande

Vi har tillsammans med VOX Hotel och Hotel John Bauer fått rabatterade bokningskoder för hotellrum. För att ta del av erbjudandet gäller först till kvarn.

VOX Hotel

Enkelrum (Windowless): 895 kr/natt

Enkelrum: 1695 kr/natt

Bokningskod: Tyvärr ej giltig längre, men tar emot bokningar i mån av plats.

Tel: 036-36 770 00 00

Hemsida: http://voxhotel.se/

Foto: VOX Hotel

John Bauer Hotel

Enkelrum: 995 kr/natt

Dubbelrum: 1195 kr/natt

Bokningskod: G577780

Tel: 036-34 90 00

Hemsida:
http://www.johnbauer.se/

Parkering:

John Bauer Hotel erbjuder parkering i sitt garage till en kostnad på 130 kr/natten. Det går att förhandsboka en plats!

Foto: John Bauer Hotel

Kommunala Parkeringshus

I närheten till hotellen finns det två parkeringshus

P-hus Smedjan
Adress: Södra Strandgatan 59, Jönköping

P-hus Atollen
Adress: Lillsjöplan 2, Jönköping

Anmälan

Anmälan till AXXOS OEE Användardagar Jönköping 2017

Vi välkomnar tre personer per företag, vid fler deltagare per företag fakturerar vi 2000 kr per person. OBS. Ni fyller i en anmälan per person och om ni är fler än tre personer klickar ni i under "Fler än tre deltagare"

Om ja, skriv ner lite detaljer som kan vara bra för oss att veta.

Demonstration & Workshop torsdagen den 28 september
Kvällspass torsdagen den 28 september
Utbildningar fredagen den 29 september

Avanmälan: Anmälan är bindande och kan avbokas kostnadsfritt 7 dagar innan. Om du avbokar mindre än 7 dagar innan debiteras du 500 kr i avgift för hela användardagen och 500 kr för utbildning. Om du får förhinder kan du överlåta din plats åt en kollega. Har ni några frågor, kontakta mats.elmwall@axxos.com eller ring 036-332 06 41

Var god vänta...
16 Aug 2017
Taggar: Det finns inga taggar 0 kommentarer

AXXOS OEE Användardagar i Sundsvall 5-6 oktober 2017

Nu är det dags att anmäla sig till årets AXXOS OEE Användardagar!

Under slutet av 2016 blev AXXOS en del av API Group, vilket ger oss nya förutsättningar för att vidareutveckla och sälja AXXOS OEE på en större marknad. Kom och hör oss berätta om vår vision för framtiden och hur vi stödjer er resa mot Industri 4.0.

Inom kort släpper vi AXXOS OEE 4.5 som bland annat har ett uppfräschat grafiskt utseende och nya funktioner för Andon. Passa på att bekanta dig med nyheterna och var med och påverka utvecklingsplanen för framtiden. Lyssna till andra AXXOS användare som delar med sig av sina erfarenheter samt nätverka med andra företag och med AXXOS medarbetare. Vi bjuder på evenemanget inklusive mat och dryck.

Vi erbjuder också möjlighet till kompetensutveckling för Utvecklingsledare och en komprimerad Administratörsutbildning i AXXOS OEE.

OBS! Vi behöver få in er anmälan till Sundsvall senast 21 september.

ÖVERBLICK

5 oktober

 • Konferensprogram i Södra Bergets möteslokaler i centrala Sundsvall 13:00 – 18:00
 • Trerättersmiddag med dryck i Södra Bergets restaurang

5-6 oktober
Kompetensutveckling

 • Utvecklingsledare Steg 1-3
 • Administratörutbildning AXXOS OEE

OBS. Utbildningarna den 5-6 oktober börjar klockan 9:00 med möjlighet till frukost klockan 8:30.

Foto: Hotell Södra Berget

Några av punkterna torsdagen den 5 oktober

 • Nyheter inom AXXOS, Framtidsvision API Group och Industri 4.0 – Henrik Renström, Sales Manager, AXXOS.
 • Årets nyheter i AXXOS OEE – Johan Andersson, Product Owner AXXOS OEE.
 • Utvecklingsplanen för kommande år – Johan Andersson, Product Owner AXXOS OEE.
 • Förbättringsarbete med AXXOS OEE hos NordiQ Habo AB (tidigare Gnotec Habo AB) – Henrik Renström, Sales Manager, AXXOS
 • Workshop – Att utveckla förbättringsarbetet i den egna verksamheten
 • Bra räcker inte – Lars Frage, TRÄTEAM Kramfors

Dagspasset avslutas kl. 18:00 med eftersnack och mingel i Södra Bergets möteslokaler. Senare under kvällen bjuder AXXOS på middag i Södra Bergets Restaurang.

AXXOS Produktivitetspris 2016 Gnotec Habo AB Foto: robertmuellerfoto

Utbildning den 5-6 oktober

Vi erbjuder möjligheten till kompetensutveckling till rabatterat pris i Södra Bergets möteslokaler.

Passa på att delta i Utvecklingsledare Steg 1-3. Utvecklingsarbete med alla medarbetares delaktighet är nödvändigt idag. Parallellt med det rena produktionsutvecklande arbetet är medarbetarnas motivation avgörande för om de skall vara de drivande i förbättringsarbetet, eller bara vara passiva åskådare. Eller i värsta fall bli ”motarbetare”.

Du kan även fräscha upp dina kunskaper genom att gå ”Administratörutbildning AXXOS OEE”

När du anmäler dig kom ihåg!

Vi erbjuder totalt fyra olika utbildningar. Om du väljer att gå på samtliga 3 steg inom ”Utvecklingsledare” så bjuder vi på Steg 1.

Glöm inte att välja ett av kursvalen på förmiddagen och ett av kursvalen på eftermiddagen den 6 oktober.

Anmäl dig genom anmälningsformuläret längst ner på sidan senast 21 september.

Utbildning 5 oktober (09:00-12:00)

Utbildning 1: Utvecklingsledare Steg 1

Enlig en undersökning från Gallup Inc är det bara 16% av arbetskraften som är engagerade i Sverige. 73% gör bara oengagerat sitt jobb, och resterande är aktiva motståndare! Här finns uppenbart en stor utvecklingspotential!

Som chef är det din uppgift att bidra till att medarbetarna växer, men medarbetarna kan också leda ett förbättringsarbete. Metodiken för hur ett motiverande utvecklingsarbete går till, lär man sig genom denna process, där deltagaren parallellt med utbildningsträffar genomför praktiska utvecklingsåtgärder i den egna organisationen.

Du vill att fler av dina medarbetare ska vara drivande i förbättringsarbetet genom att t.ex. i AXXOS OEE engagerat följa ”sin” anläggning via app och bidra med idéer för utveckling.

Utbildningsledare är Lars Lundström, Succedo som sedan 30 år tillbaka arbetat med att utveckla medarbetare inom olika företag – både stora och små.

I steg 1 lär du dig verktyg för nulägesanalys.

All utveckling börjar med att ”veta var vi står”. Under utbildningen kommer vi att hinna prova en metod för ”brainstorming” som ger dig medarbetarnas svar. Vi kommer att presentera ytterligare verktyg och hur vi kan få fram ett konkret förslag till utvecklingsplan. Du lär dig en metodik som du kan bära med dig hem till ditt företag. Vi berör även det viktiga ledarskapet i varje förändring.

Kursavgift: 1495 sek/per deltagare (Vi bjuder på Steg 1 om du anmäler dig till Steg 2 och 3)

Utbildning 6 oktober (09:00-12:00)

Utbildning 2: Utvecklingsledare Steg 2

Steg 2 innebär att du låter grupper mer i detalj planera sitt arbete, samtidigt som de jobbar med att utveckla sin teamkänsla. Den lägger ju grunden till ett framgångsrikt samarbete. Du får de nödvändiga verktygen och mer diskussioner kring ledarskapet för teamet. Verktygen kan du förstås ta med hem för att tillämpa i din egen organisation. Full dokumentation ingår.

Även om du inte deltagit i steg 1, kan du delta i steg 2, särskilt om analyser och utvecklingstankar redan finns.

Kursavgift: 1495 sek/per deltagare

Utbildning 3: Administratörsutbildning AXXOS OEE

En komprimerad administratörsutbildning som omfattar:

 • Översikt AXXOS OEE
 • Konfiguration
 • Användaradministration
 • Kalenderhantering
 • Rapportadministration
 • Orsakskodning
 • Anpassad orderhantering

Kursavgift: 2000 sek/per deltagare

Utbildning 6 oktober (13:00-15:30)

Utbildning 4: Utvecklingsledare Steg 3

Resan påbörjas nu och du lär dig hantera frågor som sannolikt kommer upp. Grupperna fortsätter utvecklas enligt metodik i steg 2, och vi pratar om modern motivationsforskning, hur vi får medarbetare att av egen fri vilja gå i den riktning vi bestämt.

Du lär dig också att arbeta med moderna metoder för samtal med de ”motsträviga”, också att hantera konflikter som kan uppstå.

Om du inte har deltagit i steg 1 och 2, kommer du ändå att ha nytta av verktygen för kommunikation och konflikt.

Kursavgift: 1495 sek/per deltagare

Hotellerbjudande

Vi har tillsammans med Södra Berget Hotell fått rabatterade bokningskoder för hotellrum. För att ta del av erbjudandet gäller först till kvarn.

Södra Berget Hotell & Resort

Enkelrum: 1165 kr/natt

Bokningskod: AXXOS

Tel: 060-67 10 00

Hemsida: https://sodraberget.se/

Anmälan

Anmälan till AXXOS OEE Användardag Sundsvall 5-6 okt

Vi välkomnar tre personer per företag, vid fler deltagare per företag fakturerar vi 2000 kr per person. Var god skicka in en anmälan per person. OBS. Ni fyller i en anmälan per person och om ni är fler än tre personer klickar ni i under "Fler än tre deltagare"

Måltider

AXXOS bjuder på mat och dryck under dagarna. Fyll i vilka måltider du kommer delta i.

Om ja, skriv ner lite detaljer som kan vara bra för oss att veta.

Utbildning

Om du väljer att gå alla tre steg inom Utvecklingsledare så bjuder vi på Steg 1

Avanmälan: Anmälan är bindande och kan avbokas kostnadsfritt 7 dagar innan. Om du avbokar mindre än 7 dagar innan debiteras du 500 kr i avgift för hela användardagen och 500 kr för utbildning. Om du får förhinder kan du överlåta din plats åt en kollega. Har ni några frågor, kontakta mats.elmwall@axxos.com eller ring 036-332 06 41

Var god vänta...

1 2 3 4 14