GKN Aerospace i Trollhättan installerar AXXOS OEE

02 Maj 2016 Tags: There are no tags 0 comments

AXXOS Industrisystem AB har tecknat ett avtal med GKN Aerospace i Trollhättan (tidigare Volvo Aero), om införande av produktionsuppföljningssystemet AXXOS OEE. Affären som följer ett ramavtal mellan AXXOS och GKN Aerospace Engine Systems, innebär i första steget uppkoppling av drygt 100 maskiner till AXXOS OEE.

GKN Aerospace kommer att följa upp och visualisera produktionsläget i realtid på TV-skärmar. I affären ingår också det interaktiva verktyget AXXOS Analyze som på några få sekunder genererar beslutsunderlag baserad på insamlad produktionsdata. Produktionsuppföljningssystemet integreras med SAP för orderuppföljning.

Bakgrund till affären är ett behov av att öka maskinutnyttjandet och effektiviteten i fabriken.

Vi vill skaffa oss en klar bild av var vi har våra flaskhalsar och se till att vi har stabila och driftsäkra processer i fabriken, förklarar Tomas Lindsta, Manager Operations Production, GKN Aerospace Trollhättan.

Vi vill skapa långa och ostörda block av produktionen och gärna köra mycket obemannat så vi kan använda personalen till andra värdeskapande uppgifter samt få ner vår timkostnad. AXXOS system blir ett viktigt verktyg i arbetet med att kunna komma dit, fortsätter Tomas Lindsta.

Tomas Lindsta, GKN Aerospace och Johan Junvik, AXXOS

GKN Aerospace jämförde 3 system och körde en pilot med 2 av dem i fabriken i Trollhättan och efter ett framgångsrikt pilotprojekt föll valet på AXXOS OEE.

Vi märkte snabbt att AXXOS OEE kunde anpassas och skräddarsys för användarna. Systemet har ett bra gränssnitt som kunde ställas in så det blev lättanvänt för operatörerna. Samtidigt är det enkelt att få fram de beslutsunderlag som efterfrågas av förbättrings-koordinatorer och ledare för daglig styrning. Av de system vi tittat på så tyckte vi AXXOS OEE var klart bäst och det räckte med en kort pilot för att komma till beslut, avslutar Tomas Lindsta.

Tillverkning av avancerade motorkomponenter för civila flygmotorer

GKN Aerospace Sweden ingår i GKN-koncernen, en global koncern med 55 000 medarbetare och verksamhet i fler än 30 länder.

Anläggningen i Trollhättan är huvudkontor för GKN Aerospace Engine Systems som arbetar med avancerade delar till flygmotorer och sysselsätter ungefär 2000 personer.

Jag är väldigt glad och stolt över att en av Sveriges största och kanske modernaste fabriker väljer oss som leverantör när de vill förbättra sin produktivitet, säger Johan Junvik, Global Key Account Manager på AXXOS och ansvarig för affären.

Vårt leveransteam gjorde en fantastisk insats när vi med bara några få veckors varsel lyckades driftsätta en ganska omfattande pilotinstallation. Trots tidspressen gick allt väldigt bra och när piloten väl var igång så räckte det med några veckor för GKN att fatta sitt beslut. Det ska bli väldigt intressant att jobba vidare med GKN framöver och hjälpa dem hitta alla dolda potentialer i produktionen. Med ett bra beslutsunderlag får de goda förutsättningar för att öka produktiviteten och bli mer konkurrenskraftiga, vilket är viktigt inför framtiden för fabriken i Trollhättan, avslutar Johan Junvik.

Kontaktpersoner AXXOS Industrisystem AB

Mats Elmwall, Marketing Director
mats.elmwall@axxos.com
+46 36 33 20 641

Johan Junvik, Global Key Account Manager
johan.junvik@axxos.com
+46 36 33 20 603

Kort om AXXOS

AXXOS har levererat system för produktionsuppföljning, AXXOS OEE i snart 20 år. Vi hjälper våra kunder att effektivisera sin produktion genom att paketera vår erfarenhet i system, LEAN-utbildningar samt coachning inom förbättringsarbete.

AXXOS OEE mäter automatiskt viktiga nyckeltal som OEE-värdet eller TAK-värdet och de vanligaste stopporsakerna. AXXOS Visualize gör det enkelt att presentera det aktuella produktionsläget. Analysverktyget AXXOS Analyze gör det snabbt och enkelt att hitta förluster i verksamheten. Det är en viktig nyckel till framgångsrikt förbättringsarbete och ökad effektivitet hos våra kunder.

Sök