Industrikoncernen Mastec installerar Axxos OEE för störningsuppföljning på flera fabriker

08 Jun 2015 Tags: There are no tags 0 comments

Mastec har valt att investera i Axxos OEE för att få fram bra beslutsunderlag för förbättringar och för att öka effektiviteten i sin produktion. Affären är ett ramavtal som omfattar hela Mastec koncernen med enheter i Sverige och Kina.

Störningsuppföljningssystemet är idag driftsatt på 3 fabriker i södra Sverige och ytterligare installationer är planerade. Genom en central installation av Axxos kan produktionsläget och maskinutnyttjandet på fabrikerna följas i realtid även på övergripande nivå.

– Mastec har valt att installera Axxos på en gemensam databas för att nå en enhetlig lösning som underlättar integrationer och minskar genomförandetiden vid införande av Axxos på nya enheter. Därigenom blir lösningen kostnadseffektiv både ur IT- och införandeperspektiv, säger Jonas Johansson CIO Mastec AB.

– Jag kom till Mastec Components i Ulricehamn hösten 2013. Då hade vi svårt att få fram ett relevant mätetal på hur vi utnyttjade vår maskinpark. Vi bestämde oss för att vi måste börja mäta för att få reda på hur vi utnyttjar våra resurser, säger Lars-Erik Larsson, Site Manager, Mastec Components AB, Ulricehamn.

Mastec beslutade först att installera Axxos OEE på anläggningen i Ulricehamn. Koncernledningen såg tidigt positiva resultat och potentialen i att satsa på standardiserad produktionsuppföljning. Därför fattades snabbt ett beslut om att införa systemet inom hela koncernen.

– Vi vill att våra kunder skall vinna sina race mot sina konkurrenter och då måste vi kunna bidra med något som möjliggör detta. Därför strävar vi alltid efter att bli lite bättre – helt enkelt bäst! Axxos OEE är ett viktigt verktyg för oss i förbättringsarbetet, säger Per Selskog, Chief Marketing Officer, Mastec AB.

Lars-Erik Larsson, Site Manager, Mastec Components, Ullricehamn

Lars-Erik Larsson, Site Manager, Mastec Components, Ullricehamn

– Vi driver projektet varligt och började tidigt med att göra personalen delaktig. Organisationen får mogna samtidigt som vi mäter allt mer av verksamheten. Vi betonar att vi mäter maskiner och inte människor. Det har gett bra acceptans för systemet hos våra medarbetare, fortsätter Lars-Erik Larsson.

Med hjälp av Axxos OEE har Mastec nu en bra bild av hur väl de utnyttjar sina maskiner. Information som redan kort tid efter installationen har lett till förbättringar.

– Med Axxos OEE har vi också fått ett helt annat fokus på operatörsunderhåll tack vare att personalen tydligt ser kopplingen mellan att maskinen går och siffrorna, fortsätter Lars-Erik Larsson.

 

 

Mastec har valt att visualisera mycket information som en del av förbättringsarbetet.

– Jag har arbetat med Axxos OEE tidigare och visste vad man kan åstadkomma med bra uppföljning. Jag hade positiva erfarenheter av systemet och av Axxos som leverantör. Att Axxos dessutom är den ledande leverantören av OEE-system gjorde valet av leverantör ganska enkelt, avslutar Lars-Erik Larsson.

Kort om Mastec AB

Mastec AB är en privatägd industrikoncern med ett flertal anläggningar i södra Sverige och en i Kina. Mastec agerar som underleverantörer i större industriprojekt. Från idé och produktutveckling till serietillverkning och montering. Mastec erbjuder skärande bearbetning i metall och plast, avancerad svetsning och bockning av plåt, men även ytbehandling och formsprutning.

Läs mer om Mastec AB

Kontaktpersoner

Axxos Industrisystem AB
Mats Elmwall
Marketing Director
+46 722 23 82 13
mats.elmwall@axxos.com

Mastec Components AB
Lars-Erik Larsson
Site Manager
Dir. +46 10 218 18 14
Tel. +46 10 218 10 00
Lars-Erik.Larsson@mastec.se
www.mastec.se

 

Kontakta Axxos för mer information om Axxos OEE

 

Följ Axxos Industrisystem AB

Sök