Kaizen är en japansk filosofi som fokuserar på ständiga förbättringar i alla avseenden i livet. När det tillämpas på arbetsplatsen innebär det att man vill förbättra alla funktioner i företaget.

När man tillämpar Kaizen ute i produktionen gör man det vanligtvis genom att gå ut i fabriken och betrakta och observera vad som händer.

Kaizen är något som man arbetar kontinuerligt med  i sin verksamhet, alltså inget som görs över en natt. Det är en lång process som om det utförs på rätt sätt skapar en bättre arbetsplats för arbetarna, minskar risken för utbrändhet, lär arbetarna hur de kan utföra vetenskapliga experiment på sin arbetsplats samt hur man lär sig att upptäcka förluster och störningar i produktionen.

Alla anställda i organisationen, från VD och nedåt, kan delta i arbetet med att ständigt söka efter förbättringar utan att behöva göra stora investeringar.

Kaizen i stora drag:

• Förbättringar bygger på många små förändringar i stället för radikala förändringar som kan uppkomma från forskning och utveckling.

• Idéer som kommer från de anställda, är i regel mindre radikalt annorlunda, och därför lättare att genomföra.

• För små förbättringar krävs sällan stora investeringar, vilket stora förändringar oftast gör.

• Idéerna kommer från experter inom den egna arbetskraften, att ta in konsulter blir oftast mycket dyrare.

• Alla anställda bör kontinuerligt söka efter metoder för att förbättra sina egna resultat.

• Det hjälper att uppmuntra anställda att ta ansvar för sitt arbete, det kan bidra till att arbetsgruppen fungerar bättre, och därigenom förbättra arbetstagarnas motivation.