Effektiviserat produktionen med Axxos OEE

NORMA Sweden vinnare av AXXOS Produktivitetspris 2013

15 Okt 2013 Tags: There are no tags 0 comments

Under AXXOS Användardag 2013 fick Roger Davidsson, produktionschef på NORMA Sweden i Anderstorp ta emot pris för årets bästa produktivitetsförbättring när AXXOS Produktivitetspris 2013 delades ut. Förutom ära fick NORMA ett diplom och ett presentkort på 10 000 kr.

I fabriken i Anderstorp tillverkar man slangklämmor. Idag har NORMA Sweden ca 110 anställda och omsätter strax under 300 MSEK. NORMA Sweden tillhör NORMA Group som finns i 15 länder över hela världen och är världsledande inom fästelement.

Juryns motivering:

Genom ständiga förbättringar och målmedvetenhet har NORMA Sweden i Anderstorp lyckats effektivisera varje del av sin produktion. Under 3 år har man tillsammans med AXXOS byggt upp ett arbetssätt för  produktionsuppföljning som genererat en genomsnittlig OEE-förbättring på 30 % i hela produktionen.

På flertalet TV-skärmar i produktionen informerar man om produktionsläget genom AXXOS Visualize. Resultatet blir en högre medvetenhet och motivation hos personalen. I kombination med användningen av AXXOS Analyze i förbättringsarbetet har det inneburit att NORMA har ökat den verkliga maskintiden med 14 % och ökat hastigheten med 13 % samt halverat kassationerna.

Kompetenta ledare och bra struktur i förbättringsarbetet har lett till mycket goda resultat, NORMA Sweden är idag en förebild för många företag.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Martin Fredriksson, marknadschef, AXXOS Industrisystem
martin.fredriksson@axxos.com
Tel. 036-332 0641, eller 073-672 2500

Sök