Leanspel med Axxos

Nyutexaminerade förbättringsledare ser nya möjligheter

14 Feb 2014 Tags: There are no tags 0 comments

I slutet av mars genomförs det sista utbildningspasset för kursdeltagarna i AXXOS utvecklingsprogram innan de blir diplomerad förbättringsledare. Utbildningsledaren Ronny Brandqvist har sedan i höstas utbildat ett tjugotal kursdeltagare som nu är inspirerade att fortsätta sitt arbeta med förbättringar i produktionen. 

AXXOS utvecklingsprogram består av tre fristående utbildningar, Effektiv Produktion, 6-sigma Green Belt och Lean. Utbildningarna kan väljas var och en för sig eller som ett helt program eftersom alla tre utbildningarna kompletterar varandra väldigt bra.

De kursdeltagare som valt att gå hela programmet erhåller efter kursens slut ett diplom som diplomerad förbättringsledare.

Anne Boström från Orica Sweden i Nora är en av kursdeltagarna i programmet som efter avslutad utbildning nu blir diplomerad förbättringsledare.

Det som jag tycker är bra med utbildningen är framförallt engagemanget från vår lärare, han lägger allt på en nivå som är lätt att förstå.

Man för diskussioner med företag från olika branscher vilket ger en bra helhetsbild. Det har fått mig att se och tänka ur ett större perspektiv, utanför min lilla låda med andra ord.

Anne Boström är en av kursdeltagarna i Axxos Utvecklingsprogram

Anne Boström arbetar sedan några år tillbaka med 5S och förbättringsarbete på Orica. Efter avslutad utbildning tar hon med sig nya verktyg och ett nytt synsätt tillbaka till sin verksamhet. Idag vet hon hur hon ska ta sig vidare när ett problem uppstår.

Problem som tidigare satt stopp i arbetet och som tidigare rent utsagt känts omöjliga att lösa är idag inget hinder för Anne.

Jag känner mig otroligt inspirerad att få jobba vidare och starta upp förbättringsgrupper på vår fabrik, känner att jag har en starkare grund att stå på och känner mig tryggare i det jag tycker är det roligaste som finns.

En sak till! Nätverket som man får med på köpet av de andra deltagarna från olika företag är ovärderligt, avslutar Anne Boström från Orica

Utvecklingsprogrammet fortsätter nu med löpande antagning under våren och hösten med Effektiv Produktion som nästkommande utbildning.

Läs mer om AXXOS Utvecklingsprogram på vår hemsida: http://www.axxos.com/utbildning/forbattringsledarprogram/

Sök