Affärsidé & kärnvärden

AXXOS affärsidé är att utveckla och leverera AXXOS OEE, ett komplett och standardiserat system för produktionsuppföljning för tillverkningsindustrier.

AXXOS OEE ska ligga i absolut framkant av utvecklingen och vara våra kunders främsta verktyg för produktionseffektivisering, genom att visualisera faktabaserade beslutsunderlag för förbättringsåtgärder på ett användarvänligt sätt.

Våra värderingar

Kundnära

Vi vill arbeta nära våra kunder. AXXOS ska vara en partner i kundens förbättringsarbete som satsar på kunden genom att erbjuda utvecklande träffar, coachning, verksamhetsutveckling, utbildningar och god support. Våra kunder skall ha stor möjlighet att påverka utvecklingsplanen utifrån kommande behov och vi skall vara lyhörda för kundernas intressen. Vi ska leverera beprövade system med snabb utvecklingstakt som är anpassningsbart för kunden.

Kvalitet

AXXOS skall stå för kvalitet. Vi ska vara nyskapande, flexibla och arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten. Våra produkter skall ligga i absolut framkant när det gäller utveckling och kvalitet. Våra medarbetare skall vara engagerade och delaktiga i verksamheten samt medverka till vår positiva utveckling. AXXOS skall sträva efter världsklass i allt vi gör, vilket är en ambition som genomsyrar hela verksamheten.

Trygghet

Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar AXXOS . Vi ska alltid uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi vill genom en ärlig och förtroendefull dialog skapa och bibehålla långvariga och goda relationer med våra kunder och leverantörer. Vi ska ha en god planering, göra rätt från början, eliminera risker och hålla utlovade tider. Vi vill att bra kommunikation, god stämning och respekt för individen ska råda i AXXOS . Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer.