Det här är AXXOS Industrisystem.

AXXOS erbjuder kunskap och lösningar inom produktionsuppföljning och förbättringsarbete och har levererat system för produktionsuppföljning, AXXOS OEE i snart 20 år.

Vi hjälper våra kunder att effektivisera sin produktion genom att paketera vår erfarenhet i OEE-system, LEAN-utbildningar samt coachning inom förbättringsarbete. 

AXXOS blev en del av API Group under 2016. API Maintenance Systems utvecklar, marknadsför och supporterar programvaran API PRO och har under de senaste 20 åren, i konkurrens med stora multinationella IT-företag etablerat en stark position som leverantör av EAM –system (Enterprise Asset Management). Bland kunderna finns flera av de största varumärkena inom livsmedels/dryckes-, läkemedels-, process- och tillverkningsindustrin.

Efter samgåendet med API kan vi erbjuda AXXOS OEE-kunder stöd från en stark internationell organisation som levererar programvaror för driftsäker och effektiv produktion till 900 kunder i 50 länder och med egna lokala kontor i 10 länder.

Tillsammans erbjuder AXXOS OEE och API PRO ett komplett systemstöd för effektiv och tillförlitlig produktionen samt för effektivt arbete med förbättringar såväl som en effektiv underhållsprocess.

Våra affärsområden

  • Produktionsuppföljningssystem
  • Tjänster inom implementation och coachning
  • System- och LEAN-utbildning

Historia

AXXOS startades 1980 som en enskild firma, 1987 ombildades företaget till aktiebolag. Vi är ett av få IT företag i Skandinavien som funnits i mer än 30 år. AXXOS kunder återfinns bland alla storlekar av företag från små till medelstora och stora svenska industriföretag.