Partners

Låt oss presentera några av våra samarbetspartners som kompletterar oss med en djup kunskap och färdiga lösningar inom sina kompetensområden.

Vi har partners i olika branscher men gemensamt för alla partners är att de erbjuder tillverkningsindustrier produkter och tjänster, precis som AXXOS.

AB Sigfrid Stenberg

Stenbergs är en av Sveriges ledande leverantör av maskiner för verkstadsindustrin. Deras nybyggda kontor ligger endast 100m från AXXOS kontor. Passa på att se AXXOS OEE i drift inkopplat på Stenbergs maskiner när ni besöker AXXOS.

API Maintenance Systems A/S

AXXOS blev en del av API Group under 2016. API Maintenance Systems utvecklar, marknadsför och supporterar programvaran API PRO och har under de senaste 20 åren, i konkurrens med stora multinationella IT-företag etablerat en stark position som leverantör av EAM–system (Enterprise Asset Management). Bland kunderna finns flera av de största varumärkena inom livsmedels/dryckes-, läkemedels-, process- och tillverkningsindustrin.

Efter samgåendet med API kan vi erbjuda AXXOS OEE-kunder stöd från en stark internationell organisation som levererar programvaror för driftsäker och effektiv produktion till 900 kunder i 50 länder och med egna lokala kontor i 10 länder.

Tillsammans erbjuder AXXOS OEE och API PRO ett komplett systemstöd för effektiv och tillförlitlig produktionen samt för effektivt arbete med förbättringar såväl som en effektiv underhållsprocess. Förutom det ger en integration av AXXOS OEE och API PRO bland annat möjligheter att arbeta med ett förutseende underhåll samt ett starkt stöd för operatörsunderhåll.

Idus

Idus AB säljer och utvecklar idus underhållssystem, som är ett av Sveriges mest använda underhållssystem. Samarbetet ger möjlighet att skapa ett mer effektivt tillståndsbaserat underhåll, bland annat genom att skicka driftdata från AXXOS OEE till idus underhållssystem. Genom att göra rätt underhåll i rätt tid får kunderna en effektivare produktion och därmed en bättre totalekonomi.

Next Improvement AB

Next är återförsäljare av AXXOS produkter och dessutom flitigt anlitade konsulter inom utbildning och coachning.

QDC Förbättringskonsult AB

AXXOS och QDC har under många år haft ett nära samarbete när det gäller utbildningar inom förbättringsarbete. Ronny Brandqvist på QDC är en flitigt anlitad föreläsare och utbildare runtom i Sverige och har lång bakgrund inom lean och förbättringsarbete.

Solme

Solme levererar hjälpverktyget AviX som är en videobaserad mjukvara för att stödja produktionsteknisk arbete och består av flera moduler som alla syftar till att förbättra företags konkurrenskraft inom både produktion och konstruktion.