5S i fabriken med ordning och reda

31 Jan 2013 Tags: There are no tags 0 comments

5S i fabriken är en japansk metod för att skapa ordning och reda på sin arbetsplats. Genom att identifiera och avlägsna onödiga saker och upprätthålla ordningen ökar möjligheterna till en produktiv arbetsmiljö.

Det går lika bra att införa 5S på ett kontor som på en industriarbetsplats.

5S kommer från fem japanska ord, som är översatta till svenska, se listan nedan:

Seiri (Sortera) Lokalisera och avlägsna onödiga saker.

Seiton (Systematisera) Begränsa och placera verktyg och hjälpmedel nära där de skall användas.

Seiso (Städa) Se till att lokalen är ren, plocka bort skräp, skrot och damm. Se till att verktyg och annan utrustning är rena.

Seiketsu (Standardisera) Gör de övre punkterna till en vana. Få problemen iakttagbara och där med åtgärdade.

Shitsuke (Säkra) Arbeta efter standarder, alla ska tränas. Ständiga förbättringar och regelbundna utvärderingar.

Sök