Kalibrering med Axxos Calibration

Smidigare kalibrering av mätdon med AXXOS Calibration

Med AXXOS system för kalibrering får ni ett komplett program för en enkelt hantering och registrering av era mätdon. Med integrerade register och funktioner blir kalibreringen och mätdonshanteringen väsentligt enklare och effektivare.

I AXXOS Calibration ingår bland annat register för mätdon, leverantörer, användare, organisationsenheter och kalibreringsleverantörer, etc. Informationen integreras i ärendehantering som kalibrering, utlåning och service. Det är nu möjligt att få full kontroll över företagets mätdon med en mindre arbetsinsats.

Resultatet är ett komplett system för kalibrering, utlåning och service som snabbt byggs upp och kan börja användas. Dessutom ingår ett effektivt sökverktyg, rapportgenerator med mera. AXXOS Calibration är utvecklat för att uppfylla kraven i en rad olika internationella standarder: ISO 9001, ISO 10012, EN 46001 och EN 45001.

Kalibrering håller koll på era mätdon

AXXOS Calibration passar bra för företag som hanterar fler än ca 500 mätdon eller instrument. Systemet har en modern arkitektur och det är möjligt att lägga upp ett stort antal användare. Systemet passar även för företag som är spridda på många orter runt om i landet. Det är även möjligt att lägga upp obegränsat antal mätdon i systemet. När systemet körs via Internet är det smidigt att ge kalibrerings- och serviceleverantörer begränsad tillgång till systemet för att rapportera in kalibreringsresultat, etc.

Kalibrering med Axxos Calibration

När det är dags för mätdonen att kalibreras skickas en automatisk inkallning för mätdonet ut till rätt person.

Funktioner i AXXOS Calibration

Se nedan vilka funktioner som ingår i en installation av AXXOS Calibration.

Ärendehantering
 • Kalibrering
 • Utlåning
 • Service
 • Historik
 • Statistik
Allmänna funktioner
 • Automatisk inkallelse via E-mail
 • Användning över Internet
 • Obegränsat antal samtidiga användare
 • Kraftfullt språkstöd (språkval vid login)
 • Globala ändringar
 • Behörighetssystem
 • Sökverktyg
 • Rapporter
 • Mätdons indelningar för enklare hantering
 • Register för organisationsenheter
 • Leverantörsregister
 • Mätdonsregister
Broschyr om AXXOS Calibrering
Vanliga frågor om kalibrering

Vad baseras kostnaderna på?

Kostnaderna för AXXOS Calibration beror på antalet mätdon samt antalet samtidiga användare i systemet.

Kan vi få en påminnelse när ett mätdon ej lämnats tillbaka till rätt avdelning?

Ja det går att få påminnelser. Det går att ställa in tider när en påminnelse ska skickas ut för att ett mätdon inte har kommit tillbaka.

Går det att koppla externa dokument till systemet?

Ja, det går bra att koppla dokument till ett specifikt mätdon, kalibreringsärende eller serviceärende.

Några av våra nöjda kunder
Axxos kalibreringskunder