Lyckas med ert förbättringsarbete

18 Feb 2013 Tags: There are no tags 0 comments

En viktig del i allt förbättringsarbete är att förstå och analysera dagens situation. Inte minst för att veta vilka förbättringsmöjligheter man har.

Analysera dagens situation och sätt upp tydliga mål för förbättringsarbetet

  1. Ställtider: Minska maskinernas ställtider med 15%
  2. TAK/OEE: Öka OEE värdet från 65% till 70%
  3. Kapacitet: Öka från 800 till 1000 tillverkade enheter/dag
  4. Kvalitet: Minska kassationer från 4% till 1%
  5. Justeringar: Minska justeringar från 8% till 2%

 

För att kunna analysera ert förbättringsarbete i dagens situation krävs data om hur produktionen ser ut, och framförallt om de förluster som orsakar störningar.

Det finns olika sätt att samla in datan. Manuellt eller automatiskt. Problemen med manuell datainsamling är att det tar tid för operatörer eller andra att utföra mätningen. Ett bra förbättringsarbete tar lång tid att bygga upp. Tänk på att

 

Mätning en får oftast dålig tillförlitlighet. Sedan måste någon sammanställa datan vilket ofta är ett omfattande arbete.

Ett av kraven för insamlingen av information är att den ska vara tillförlitlig och kräva så lite resurser från verksamheten som möjligt. Den information som systemet samlar in blir ett gediget beslutsunderlag som bland annat kan visualiseras med hjälp av systemets 30-tal standardrapporter.

OEE/TAK-värde, MTBF, medelcykeltid, etc. är exempel på nyckeltal som går att visualisera med hjälp av standardrapporterna.Därför har vi tagit fram en lösning med automatisk informationsinsamling där varje stopp loggas för att få så tillförlitlig data som möjligt.

 

Mätningen får oftast dålig tillförlitlighet. Sedan måste någon sammanställa datan vilket ofta är ett omfattande arbete.

Ett av kraven för insamlingen av information är att den ska vara tillförlitlig och kräva så lite resurser från verksamheten som möjligt. Den information som systemet samlar in blir ett gediget beslutsunderlag som bland annat kan visualiseras med hjälp av systemets 30-tal standardrapporter.

OEE/TAK-värde, MTBF, medelcykeltid, etc. är exempel på nyckeltal som går att visualisera med hjälp av standardrapporterna. Därför har vi tagit fram en lösning med automatisk informationsinsamling där varje stopp loggas för att få så tillförlitlig data som möjligt. På så sätt sparar ni tid och kan där med effektivisera ert förbättringsarbete.

Vill du ha coachning i ert förbättringsarbete? Vi har även olika utbildningar i förbättringsarbete, bland annat; leanspel, TAK/OEE-utbildningar och förbättringsledarprogram inom förbättringsarbete.

 

Lyckas med ert förbättringsarbete med hjälp av stopptidsmätning
Sök