GKN Drivline produktionsuppföljning

Seminarium hos GKN Driveline i Köping den 2 mars

Effektiv produktion med AXXOS OEE hos GKN Driveline

Upptäck hur du enkelt kan producera mer genom att mäta, visualisera, analysera och förbättra era produktionsprocesser.

Under seminariet kommer vi bland annat att visa er produktionsuppföljningssystemet AXXOS OEE och hur ni med hjälp av systemet kan bli effektivare. Vi lägger speciellt fokus på hur man skapar en snabb överblick över produktionen med AXXOS Visualize samt på hur man enkelt skapar beslutsunderlag för förbättringsarbetet med AXXOS Analyze.

Dagen avlutas hos GKN Driveline som berättar om sitt framgångsrika förbättringsarbete.

Visar PIA i realtid
Vi tittat också på en ny tillämpning av AXXOS Visualize som GKN nyligen tagit i drift. Den visar i realtid hur mycket produkter i arbete som finns mellan olika stationer i fabriken.

Datum: 2 mars
Tid: 09:00-15.00
Plats: GKN Driveline i Köping

Agenda

Dagen inleds 09:00 med kaffe och fralla i Hörsalen. Vi bjuder på Lunch vid 12.00.

Efter lunch tittar vi närmare på GKN Drivelines installation av AXXOS OEE och ser hur de arbetar framgångsrikt med ständiga förbättringar. Dagen avslutas ca 15.00.

Seminariet är kostnadsfritt! Anmäl dig nu för att försäkra dig om en plats

Företagsbesök hos GKN Driveline

GKN Driveline är en av världens största systemleverantörer för drivsystem. I Köping tillverkas vinkelväxlar och slutväxlar, men även komponenter till AWD-system samt chassidetaljer.

GKN har kommit långt i sitt förbättringsarbete. AXXOS OEE finns idag installerat på ca 135 bearbetningsmaskiner i fabriken Med hjälp av AXXOS OEE kartlägger GKN information som maskiners stopptid, stopporsaker, artikelrelaterade problem, antal producerade enheter, cykeltider, tillgänglighet kvalitetsutbyte, etc.

Genom åren har det gjorts fantastiska förbättringar av OEE-värdet som idag ligger på ca 70-75%. OEE-förbättringen betyder att ett mycket stort antal drifttimmar tillgängliggjorts per år. Omräknat i pengar handlar det för GKN om mångmiljonbelopp.

Idag är det en självklarhet för alla medarbetare att mäta och arbeta med ständiga förbättringar. Fakta från AXXOS OEE används av många funktioner i den dagliga styrningen och hur det går i fabriken visas i realtid på TV-skärmar med hjälp av AXXOS Visualize.

Vid besöket berättar Roger Eriksson, Improvment Leader, på GKN Driveline och ansvarig för AXXOS OEE tillsammans med Peter Sköld, CIL (Contionous Improvment Leader) om hur de arbetar med förbättringsarbete med hjälp av AXXOS OEE.

I dag ser alla AXXOS från ledning och ner till golvet, vi har fått en ledning som ställer krav hela vägen ner till golvet, säger Roger Eriksson.

GKN har med hjälp av AXXOS OEE:

• Ökat produktiviteten per anställd med ca 35 %
• Ökat OEE-värdet till 70-75 %
• Fått kontroll på maskinernas cykeltider
• Skapat ett förbättringscenter mitt i fabriken med aktuell information om respektive tillverkningsavdelning.

Sök