Reducera ställtiderna med SMED

18 Feb 2013 Tags: There are no tags 1 comments

”Single Minute Exchange of Die” eller SMED är en rationaliseringsmetod som går ut på att reducera ställtider. Långa ställtider innebär många negativa effekter, bl.a.  kapacitetsförluster, stora partistorlekar som i sin tur leder till långa genomloppstider, sämre leveransförmåga, lägre flexibilitet, och hög kapitalbindning.

SMED ”Single Minute Exchange of Die” utvecklades av Shiego Shingo, en  japansk produktionsguru.

SMED- Effektiva verktygsbyten

Ställtid är den tid det tar för att ställa om maskinen så att den kan tillverka en annan produkt. Det definieras som den tid det tar att ställa om utrustningen från tillverkning av den sista artikeln i en produktionssats till den första godkända artikeln i nästa sats.

• Inre ställtid –

Arbetsmoment som sker då maskinen är stilla = IED

• Yttre ställtid –

Moment som kan utföras medan maskinen är igång = OED

Det går ut på att förbättra själva förberedelsen av omställningen samt att separera inre och yttre ställtid och sedan omvandla, så mycket som möjligt, IED till OED.

 

SMED i 8 steg:

1. Separera IED och OED – Här finns en huvudregel att följa; Om OED är möjligt, utför OED. Om IED är oundvikligt, utför IED.

2. Omvandla IED till OED  – Genom att omvandla inre ställtid till yttre, reduceras stilleståndstiden kraftigt. Detta uppnås genom standardisering av infästningsmått.

3. Funktionell standardisering  – Att standardisera verktygens form och dimensioner kan vara dyrt, men att sträva efter att standardisera verktygens infästning så att de liknar varandra underlättar byten väsäntligt.

4. Funktionella fästanordningar  – Fästanordningar bör konstrueras så enkelt som möjligt så att det inte innefattar olika moment.

5. Använd förhandsjusterade fixturer  – Genom att ha två likadana fixturer för en maskin kan man omvandla flera moment som är IED till OED.

6. Parallella operationer – I stora maskiner där omställning sker från höger och vänster sida kan det vara praktiskt att någon extra operatör eller ställare är med. Tillsammans kan de utföra ett arbete på tio minuter istället för 30 minuter för en person.

7. Eliminera justeringar – Något som är vanligt vid omställningar är att justeringsarbetet tar 50-70% av den totala omställningstiden. Man betraktar justeringen som en nödvändig del av arbetet och därmed förlängs IED väsentligt.  Genom att skilja på justering och positionering och istället använda sig av styrpinnar, behöver verktygets läge endast positioneras och inte justeras.

Positionera – Att flytta gränsläget från A till B

Justera – Att flytta fram och tillbaka mellan A och B för att erhålla rätt resultat.

8. Mekanisera –  Mekanisering av infästning går att använda sig av, genom hydrauliska eller pneumatiska infästningar.

Sök