SNA skapar konkurrenskraftig produktion med AXXOS OEE

15 Jan 2018 Tags: There are no tags 0 comments

För att bibehålla en konkurrenskraftig tillverkning av handsågar och trädgårdssågar på lång sikt startade SNA Europe 2011 ett omfattande förbättringsarbete i sin fabrik i Bollnäs. Trots att arbetet inneburit ombyggnationer och att flera maskiner bytts ut har fabriken med hjälp av uppföljning, flödesanalyser med AXXOS OEE samt ett välorganiserat förbättringsarbete lyckats med ha en stadig produktivitetsökning över tid.

Att Bollnäsfabriken lyckats med detta uppmärksammades genom att SNA Europe under AXXOS OEE Användardagar 2017 fick ta emot AXXOS årliga produktivitetspris.

Nytt produktsortiment och effektiviserad produktion

Samarbetet med AXXOS startade strax innan det stora förändringsarbetet sattes igång 2011. Anledningen var att man inom SNA Europe ville stärka sin position i en konkurrensutsatt bransch genom att införa ett nytt och förbättrat produktsortiment samt att skapa en effektivare produktion.

”Ja, vi lever i en konkurrensutsatt värld och måste därför ständigt förbättra produkterna och effektivisera produktionen. Vi hade tidigare flera manuella operationer vilket inte var ekonomiskt i längden för oss. Det var dags för en uppdatering av maskiner, processer och arbetssätt,” berättar Annelie Laitila.

”Även produktionsuppföljningen sköttes tidigare manuellt”, berättar Annelie Laitila vidare.

Annelie Laitila och Stefan Halvasson, SNA Europe tar emot priset av AXXOS VD Claes Gunnarsson

Om SNA Europe

SNA Europe (Industries) AB är en ledande europeisk tillverkare av handverktyg som ingår i Snap-on koncernen, en global leverantör av verktyg och utrustning.

SNA Europe Industries har totalt 10 fabriker inom Europa. Anläggningen i Bollnäs har 80 medarbetare och tillverkar årligen drygt 4 miljoner handsågar som marknadsförs under varumärket Bacho.

Kontakt

Mats Elmwall
Marketing & PR Executive
API – AXXOS
mats.elmwall@axxos.com
036-332 06 41

Sök