Södra Wood standardiserar med Axxos OEE för ökad produktivitet

01 Dec 2015 Tags: There are no tags 0 comments

Södra Wood har valt Axxos OEE för produktionsuppföljning inom hela affärsområdet. Affären ger tillgång till ett gemensamt system för 10 sågverk och 7 interiörsfabriker i flera länder.

Tidigare användes flera olika system för att följa upp störningar i produktionen. Efter sammanslagningen av Södra Timber och Södra Interiör till Södra Wood, under 2014, fattades beslutet att använda en gemensam lösning för alla anläggningar.

Ola Bjelkvik, olabj, sågverkschef Södra Timber Traryd. Januari 2009.

– Med Axxos OEE kan vi tydligt visualisera produktionsläget samt lägga en god grund för förbättringsarbetet i hela organisationen och därigenom skapa bättre lönsamhet, säger Ola Bjelkvik, Processteknisk Chef, Södra Wood.

Södra Wood har en central stödfunktion som stöttar förbättringsarbetet ute i verksamheten och som driver arbetet med att införa systemet. Projektet drivs i högt tempo. Sedan andra kvartalet 2015 har drygt 50 produktionsplatser tagits i drift och av de ca 90 produktionsplatserna som är planerade är mera än 70 redan igång och kodar stopporsaker.

– Axxos OEE fanns på några av våra enheter sedan tidigare och vi hade goda erfarenheter, så valet av system var ganska naturligt. Med en så ”tight” tidsplan har vi fått stort fokus på projektet internt. Samtidigt kan vi snabbt komma igång med det stora arbetet, att använda resultaten ute i förbättringsgrupperna, säger Martin Hallberg, Projektledare inom Processteknik, Södra Wood.

Affären omfattar Produktionsuppföljningssystemet Axxos OEE inklusive Axxos Visualize för visualisering av produktionsläget i realtid ute på anläggningarna. Södra Wood får också tillgång till nya Axxos OEE Mobile som gör att operatörer och produktionsledning kan hålla koll på produktionen samt rapportera orsaker till störningar direkt från mobiltelefonen eller surfplattan. Under 2016 planeras en integration av Axxos OEE med Södra Woods affärssystem Dynanamix AX.

Kort om Södra Wood

Södra Wood, som bildades 2014 genom en sammanslagning av affärsområdena Södra Timber och Södra Interiör, har cirka 1400 anställda och en omsättning på cirka 5,5 miljarder kronor. Affärsområdet producerar sågade och hyvlade trävaror samt träinredningsprodukter såsom, lister, panel, golv och limfog. Verksamheten finns i Sverige, Norge och Danmark och Litauen.

Kort om Axxos

Axxos har levererat system för produktionsuppföljning, Axxos OEE i snart 20 år och är Skandinaviens ledande leverantör av OEE-system med över 250 kunder i 20 länder. Vi hjälper våra kunder att effektivisera sin produktion genom att paketera vår erfarenhet i system, LEAN-utbildningar samt coachning inom förbättringsarbete.

Axxos OEE mäter viktiga nyckeltal som OEE-värde (TAK-värde), ställtider och cykeltider. Axxos Visualize gör det enkelt att presentera det aktuella produktionsläget i realtid. Med hjälp av Axxos Analyze är det snabbt och enkelt att analysera insamlad information för att se förbättringspotentialen i verksamheten.

Kontakt Södra Wood

Martin Hallberg
Projektledare inom Processteknik
martin.hallberg@sodra.com
0457-31643

Kontakt Axxos

Mats Elmwall
Marketing Director
0722 23 82 13
mats.elmwall@axxos.com

Sök