AXXOS OEE (TAK/OEE)

Stopptidsuppföljning? – Varför ska vi orsakskoda stoppen?

24 Feb 2014 Tags: There are no tags 0 comments

Många företag lider idag brist på information om det aktuella läget i produktionen. För att kunna analysera och arbeta med förbättringsarbete krävs ett faktabaserat underlag. Underlag om hur produktionsläget ser ut och vilka förluster som orsakar störningar i produktionen.

Hur följer man upp produktionen?

Det finns olika sätt att samla in information till ett faktabaserat underlag, med manuella mätningar eller automatiska mätningar med hjälp av ett datasystem. Problemen med de manuella mätningarna är att det tar tid för operatörer att utföra mätningen och att det är svårt att ha koll på den exakta stopptiden. De manuella mätningarna har ofta en dålig tillförlighet och att sammanställa informationen tar lång tid.

Att följa upp produktionen med ett automatiskt datasystem underlättar för många på företaget. Operatören behöver bara med några enkla klick i systemet tala om vad det är som har hänt så har systemet själv koll på stopptiden. När det senare är dags att sammanställa all data kan man enkelt få ut färdiga rapporter med all sammanställd information.

Varför är stopptidsuppföljning viktigt?

Ett automatiskt datasystem för stopptidsuppföljning ger en större kännedom om hur maskinen används i produktionen. Med ett stopptidsuppföljningssystem får man ett bra faktabaserat underlag, ett underlag för att kunna arbeta med de största flaskhalsarna i produktionen och där med förutsättningarna för att kunna effektivisera produktionen och bli mer konkurrentkraftiga. Om man inte vet sitt nuläge så är det svårt att förbättra sig eller utvecklas. Ett bra faktabaserat underlag är nyckel till en effektiv produktion.

Med ett automatiskt datasystem går det enkelt att presentera det aktuella produktionsläget i realtid både på företagets datorer eller på TV-skärmar som man kan sätta upp i produktionen. Fördelen med att visualisera realtidsläget på TV-skärmar i produktionen är att alla blir delaktiga i det aktuella produktionsläget. Man ser om en maskin har stannat, om dagens mål är uppfyllda eller hur man ligger till på sin order.

AXXOS Visualize- visa produktionsläget i realtid på TV-skärmar

Vad tycker våra kunder om stopptidsuppföljning?

Axxos OEE finns idag installerat på cirka 200 fabriker runt om i världen. Stora som små företag inom alla sorters branscher som plastindustrier, metallbearbetning till sågverk. Alla är unika på sitt sätt och på sina produkter, men alla har något gemensamt. Alla har ett mål, att minska slöserierna i produktionen och producera mer effektivt.

Vi har ställt frågan till våra kunder om varför de följer upp sin produktion och varför stopptidsuppföljning är så viktigt för dem och deras verksamhet.

Sen vi började med stopptidsuppföljning kan vi utnyttja vår arbetstid bättre. Effektiviteten på våra skift har hittills ökat med tio procent sedan vi kom igång med datoriserade mätningar för 1,5 år sedan, säger Lasse Frage på Träteam i Kramfors.

Stopptidssystemet är ett bra beslutsstöd och hjälper oss att prioritera åtgärderna. Stopptidsuppföljning ger oss svart på vitt och talar om vilka åtgärder som måste vidtas, säger Sören Larsson på Siljan Timber i Mora.

Idag mäter vi komplett TAK/OEE-värde tack vare att vi följer upp produktionen med ett stopptidsuppföljningssystem. Idag vågar vi lita på de siffror som systemet visar, säger Tolla Per på Schneider Electric i Mora.

Bara genom att installera ett system för stopptidsuppföljning ökade vi produktionen med 10 %. Operatörerna började fokusera mer på sina maskiner och ville veta anledningen till varför de ibland stod stilla. Systemet hjälper mig även att styra förbättringsarbetet och de problem som vi behöver angripa. Även med det administrativa arbetet, både för mig som förbättringsledare och för våra operatörer, berättar Jens Krisat på Seco Tools i Arboga.

Hur kommer man igång med stopptidsuppföljning?

Axxos erbjuder bland annat kostnadsfria seminarier ute hos kunder och inspirerande webinars över nätet för de som vill veta mer om stopptidsuppföljning. För de som vill läsa mer om Axxos system för stopptidsuppföljning finns det mycket inspirerande material att hämta på Axxos hemsida. Ni kan bland annat Testa ert förbättringsarbete, ladda ner inspirerande white papersom 7 tips för en effektivare produktion hur ni får med er operatörerna och 5 fallgropar att undvika i förbättringsarbetet.

För att arbeta med stopptidsuppföljning behövs det ibland utbildningar inom förbättringsarbete. Axxos anordnar många utbildningar för alla som arbetar i produktionen inom bland annat effektiv produktion, LEAN, 5S och TAK/OEE. För de som känner att de har kört fast i sin stopptidsuppföljning kan Axxos även erbjuda coachning och därmed hjälpa företag ta förbättringsarbetet ett steg längre.

Sök