Success for AXXOS OEE at the Hannover Fair, April 24-28

This year Hannover was more than ever the global meeting place for manufacturing professionals looking for answers to how they can get their factory fit for the digital future.

AXXOS and API Germany presented AXXOS OEE to the German and international audience and it was a great success being present at at the center of the Industry 4.0 and IoT activities.

During the week we had the pleasure to meet with a great number of midsize to large manufacturers and the opportunity and to talk about how AXXOS OEE can help them achieve more efficient production and to advance towards their future smart factory!

The summary of discussions at the fair confirms a great interest for AXXOS OEE from companies who are looking for a straight forward solution to follow up and to improve their manufacturing process rather than a complex MES system.

Manufacturing executives of several well-known companies appreciate what AXXOS OEE offers in terms of a cost-effective connection of machinery to local or global networks as well as the tools to make manufacturing information available where it’s needed to facilitate efficient production and a successful improvement process.

The presentation of production data in real-time with AXXOS Visualize, and access to the system with mobile devices was some of the features that got most attention from the visitors.


Full fart på Industrimässorna Syd!

Det var full fart på Industrimässorna Syd. Denna gång tillsammans med API.
Det var en mycket spännande och välarrangerad mässa med många nyfikna besökare och värdefulla kunder som kom och pratade med oss under dagarna. Ett mycket bra sätt att få en nyinjektion av inspiration.

Mässorna var AXXOS och APIs första gemensamma mässa sedan sammanslagningen. Det har varit mycket intressant och givande att träffa både befintliga och potentiella kunder och diskutera hur AXXOS OEE och API PRO tillsammans kan hjälpa kunderna att effektivisera sin produktion.

”Mötena på mässan har varit en bekräftelse på att vårt erbjudande är helt rätt i tiden och precis vad kunderna önskar.” säger Jimmie Kling, Key Account Manager, AXXOS Industrisystem AB.

”Det var roligt att många AXXOS användare var så intresserade av API PRO. Jag ser fram emot fortsatta diskussioner kring hur framtida kopplingar mellan systemen kan underlätta och skapa nya värden för våra gemensamma kunder”, säger Madelene Wejdle, Sales Manager, API Maintenance Systems.

Madelene Wejdle, Sales Manager, API Maintenance Systems.

Ett stort tack till arrangörerna, medutställarna och framför allt besökarna och våra värdefulla kunder som kikade förbi och hälsade på oss under dessa inspirerande dagar!

23 Mar 2017

Dags att koppla upp maskinerna för framtidens produktion

Industri 4.0 och IoT är begrepp som de flesta inom tillverkningsindustrin börjat titta närmare på.  Visionen är att produkterna som går igenom tillverkningen kommunicerar med produktionsutrustningen i ett självlärande system – den smarta fabriken.

Verktyget för att åstadkomma visionen av den smarta fabriken är IoT (Internet of Things). I industriella sammanhang talas det även om IIoT (Industrial Internet of Things). Tekniken möjliggör ett kontinuerligt datautbyte mellan berörda enheter från chipet på produkten i flödet, robotar och maskiner till produktions- och affärssystemen.

Stor aktivitet inom området

Flera leverantörer av IT-lösningar har redan presenterat sina första versioner av mer eller mindre storskaliga lösningar för datainsamling och datautbyte. Maskin- och verktygstillverkare är med och presenterar sina lösningar till uppkopplingen. Tillverkare följer processen och förbereder sig. Några gör stora investeringar i den teknologi som nu är tillgänglig. Andra sneglar på smartare maskiner för att vara förberedda för nästa steg.

”Det som driver utvecklingen är behovet av att öka produktiviteten och därmed bevara sin konkurrenskraft. Med den smarta fabriken ser man möjligheter till högautomatiserad produktion med mindre bemanning. Genom att maskiner och även produkter i flödet själva kan kalla på operatörer vid behov kan också färre medarbetare sköta fler produktionsenheter mer effektivt.”

”Andra faktorer som ökar intresset är förändringar på marknaden som leder till förändrade produktionsprocesser. Kortare ledtider, högre kvalitetskrav, mer kundspecifik tillverkning, kortare serier och fler omställningar är några av parametrarna”, berättar Mats Elmwall, Marknadschef på AXXOS Industrisystem AB.

Var står vi idag?

Trots hypen och alla löften om lösningar har man dock i praktiken inte kommit speciellt långt. Det finns en hel del lösningar tillgängliga, men egentligen ingen som är tillräckligt heltäckande eller lättillgänglig för att vi ska få ett genombrott för den smarta fabriken. Den största tröskeln att komma över är, som tidigare, standardisering.

För att visionen ska förverkligas till den nivå som den lyfts upp till av många aktörer och media krävs att alla olika system kan tala med varandra sömlöst. Det krävs enhetliga lösningar för kommunikationen och för dataformat och det krävs lösningar för IT-säkerhet. Ska vi då vänta i 10 år till?

AXXOS OEE (TAK/OEE)
AXXOS OEE Mäter, analyserar och visualiserar produktionen

Framtidens produktion är redan vardag för många

För en del tillverkare är en stor del av det som ingår i Industri 4.0 och IIoT-begreppen vardag sedan en lång tid tillbaka. Med produktionsuppföljningssystem som AXXOS OEE har de sina maskiner uppkopplade och samlar kontinuerligt in produktionsdata. Många har också integrerat systemen med sina ERP-system och har tack vare det möjlighet att följa upp produktionen i detalj på artikel- och ordernivå utan dubbelinmatning av information.

Många har också kopplingar till EAM-system vilket ger sömlös integration mellan produktionsplats och underhåll för t.ex. larm och felanmälan. Det ger också möjligheten att bygga underhållet på verkliga produktionsdata som i sin tur möjliggör att arbeta med ett förutseende och proaktivt underhåll samt att förvekliga begrepp som TPM (Total Productive Maintenance).

”Vi på AXXOS har hjälpt våra kunder att koppla upp maskinerna och mäta produktionen under snart 20 år så det här är inget nytt för oss. De företag som har jobbat med det här länge har ett försprång då de har lärt sig det som är det viktiga i sammanhanget, att använda informationen på ett effektivt sätt för att förbättra sin produktion”, konstaterar Mats Elmwall.

Positiv trend för AXXOS

AXXOS är ledande leverantör av produktionsuppföljningssystem i Skandinavien och ser ett ökat intresse för och OEE-mätning, såväl i Sverige som internationellt. Företaget har haft en stark tillväxt under flera år och satsar nu stort på export.

”Trenden med ökat intresse för Industri 4.0 och IoT är mycket positiv för oss. Vi har lång erfarenhet av att leverera stora delar av det som för många fortfarande är en framtidsvision. Vi kopplar upp våra kunders maskiner, hjälper till att integrera med andra system och göra produktionsdata tillgänglig. Vi har lösningar för att visualisera och tillgängliggöra informationen inom lokala produktionsanläggningar och globalt inom större organisationer. Vi har också verktygen för att sammanställa och analysera produktionsdata för att skapa beslutsunderlag och möjliggöra förbättringar av effektivitet och ökad lönsamhet.”

”Under 2016 gick vi samman med API Maintenance Systems A/S och vi satsar nu på att vidareutveckla vårt gemensamma erbjudande för framtidens produktion. Integrationen mellan OEE-system och EAM-system är värdefull för alla tillverkande företag med tillförlitlighet, effektivitet och produktivitet i fokus.”

Mats Elmwall har ett gott råd till de företag som ännu inte påbörjat sin resa mot framtidens produktion.

”Börja titta närmare på att mäta hur väl ni utnyttjar era produktionsresurser. När ni har en god bild av var ni befinner er finns goda förutsättningar för att arbeta med förbättringar. Sedan kan ni gå vidare med att se på hur informationen kan användas i olika delar av organisationen för att fortsätta resan mot den smarta fabriken”, avslutar han.

23 Mar 2017

Nu lanserar vi LEAN-utbildning online!

Vi vill hjälpa våra kunder att få ut mesta möjliga av er investering i AXXOS OEE. Därför erbjuder vi tillsammans med vår partner Ronny Brandqvist, QDC en serie onlinekurser inom LEAN. Detta ger en möjlighet för kompetensutveckling även för medarbetare som har svårt för att ta sig ifrån sin arbetsplats.

Kurserna passar givetvis lika bra för dig som ännu inte är kund hos AXXOS.
En kombination av onlineutbildningar genom LEAN ACADEMY och en traditionell utbildning på toppen ger en optimal utbildningslösning. Vi vill erbjuda en effektiv och flexibel lösning med mycket värde för pengarna.

Fördelar för medarbetare

 • Man kan pausa, repetera och utbildas i sin egen takt
 • Tillgång till attraktiva diplom och certifieringar
 • Tid för reflektion efter varje avsnitt
 • Ni slipper resa och vara borta från familjen
 • De nyinhämtade kunskaperna kan omsättas direkt i verksamheten

Fördelar för chefer

 • Mindre än halva tidsåtgången jämfört med traditionell utbildning
 • Kostnadseffektivare än traditionell utbildning
 • Minskade kostnader för produktionsbortfall
 • Inga kostnader i samband med resor
 • Ni får ett kvitto på medarbetarens kunskaper

Fortsatt rekordtillväxt för AXXOS Industrisystem

Under 2016 fortsatte AXXOS Industrisystem AB sin stadiga tillväxt för 11:e året i rad. För de första två månaderna 2017 redovisas en rekordartad omsättningsökning på 60 procent jämfört med föregående år. Med ny ägare i ryggen och flertalet nya internationella avtal i hamn befäster AXXOS OEE sin ställning som Skandinaviens ledande system för produktionsuppföljning.

– Mycket har hänt under förra året. Inte minst i form av nya partners och ramavtal med internationella företag. Samarbeten som kommer att rullas ut och visa resultat under de kommande två åren. Det är väldigt spännande och 2017 har alla möjligheter att bli ett fantastiskt år för oss, säger Claes Gunnarsson, Managing Director, AXXOS Industrisystem AB.

Fler internationella kunder i sikte

AXXOS gick under slutet av förra året samman med API Maintenance Systems A/S i en satsning på global tillväxt och Industri 4.0. Båda parter ser sammangåendet som en möjlighet att bli en mer komplett leverantör inom system för driftsäkerhet och effektivisering.

– Det här betyder att AXXOS får direkt tillgång till representation i 10 länder. Det skapar förutsättningar för en stark tillväxt på den internationella marknaden. Vi kompletterar varandra utmärkt genom att API tillhandahåller ett mycket kompetent underhållssystem medan vår styrka är produktionsuppföljning och effektivisering. Båda systemen har fokus på att öka tillgängligheten och att hjälpa kunderna till en effektivare och lönsammare produktion, säger Claes Gunnarsson.

AXXOS OEE – ett konkurrenskraftigt och användarvänligt system

AXXOS har också slutit avtal med stora industrikunder som t.ex. Volvo Cars under 2016 och skaffat flera internationella partners. Ibland dem tyska SDI Project som redan levererat AXXOS OEE till flera kunder på den tyska marknaden.

– SDI har jämfört AXXOS OEE med de bästa MES systemen i Europa och det har visat sig att vi står oss mycket bra i konkurrensen.

– Vi har en konkurrenskraftig och användarvänlig produkt som ligger långt framme i att förbättra produktionseffektiviteten för kunder på världsmarknaden. En stor del av vår tillväxt baseras på rekommendationer från nöjda kunder, berättar Claes Gunnarsson.

Lönsam tillväxt och Gasellföretag

AXXOS utsågs under 2016 till Gasellföretag av Dagens Industri och fick även utmärkelsen ”Superföretag” av tidningen Veckans Affärer.

– Det känns extra roligt att bli uppmärksammade för det som är ett långsiktigt mål för oss. Stark tillväxt under lönsamhet. Vi ser nu fram emot att hjälpa allt fler kunder på den internationella marknaden till effektivare produktion och bättre lönsamhet, avslutar Claes Gunnarsson.

Läs mer om AXXOS här


Rekordorder för AXXOS – Volvo Cars installerar AXXOS OEE i nya XC90 fabriken

AXXOS Industrisystem AB har slutit avtal med Volvo Cars (Volvo) om leverans av produktionsuppföljningssystemet AXXOS OEE för Volvos nya karossfabrik i Torslanda. Affären omfattar störningsuppföljning kopplat till ca 400 produktionsenheter och är den största enskilda affären hittills för AXXOS.

Volvo valde AXXOS OEE efter noggrann utvärdering av 7 olika system och efter en framgångsrik pilotinstallation i en del av anläggningen.

”Jämfört med de andra systemen vi tittade på är AXXOS OEE en mer färdig lösning för våra behov, med inbyggd funktionalitet som ger oss ”best practice”. Vi vill lägga vår tid på förbättringar i produktionen, inte på att specificera och vidareutveckla IT-lösningar”, säger Agron Basha, Business Project Leader, VOLVO CAR CORPORATION.

”AXXOS OEE kommer att visa oss svart på vitt var vi har problem och vilka problemen är samt att hjälpa oss med prioriteringar. Vi kommer att få hjälp att besluta om vilken riktning vi ska jobba i och var vi får bäst effekt på nedlagd krona”, fortsätter Agron Basha.

I den toppmoderna fabriken i Torslanda tillverkas bland annat den nya XC90 modellen.

“XC90 har gjort succé på marknaden och Volvo använder nästan all tillgänglig tid till att producera bilar. AXXOS OEE kommer att bli ett viktigt verktyg i Volvos förbättringsarbete där flaskhalsar kommer att kartläggas för att sedan jobbas bort”, säger Johan Junvik, Key Account Manager, AXXOS Industrisystem AB.

Affären omfattar AXXOS OEE inklusive AXXOS Analyze som gör det snabbt och enkelt att analysera insamlad information för att se förbättringspotentialen i verksamheten. Med AXXOS OEE Mobile får Volvos medarbetare tillgång till produktionsuppföljningssystemet direkt i mobiltelefoner eller surfplattor.

Pilotinstallation

AXXOS OEE

Utvärderingen av pilotinstallationen i en mindre del av fabriken gav de svar Volvo hade hoppats på och utrullningen av systemet till fler produktionsenheter har nu startat. Nedan kan du läsa några av de kommentarer som samlades in genom utvärderingen.

 • Användarvänligt
 • Stor flexibilitet, enkelt att anpassa
 • Bra stöd för att göra rotorsaksanalyser
 • Ger en bra överblick på vad som händer i fabriken
 • Komplett och välutvecklat system
 • Man ser enkelt i AXXOS om en operatör/station hänger med
 • Det går att se OEE-värdet i realtid

AXXOS är dessutom väl insatta i hur förbättringsarbete bedrivs och har bra kundsamverkan med både användardagar och användarråd.

Läs mer om Volvo Cars

Kontakt AXXOS Industrisystem AB
Mats Elmwall, Marketing Director
mats.elmwall@axxos.com
+46 36 33 20 641 +46 36 33 20 641

Om AXXOS

AXXOS har levererat system för produktionsuppföljning, AXXOS OEE i snart 20 år. Vi hjälper våra kunder att effektivisera sin produktion genom att paketera vår erfarenhet i system, LEAN-utbildningar samt coachning inom förbättringsarbete. AXXOS ingår i API Group som levererar system för driftsäker och effektiv produktion till 900 kunder i 50 länder.

Om AXXOS OEE

AXXOS OEE mäter viktiga nyckeltal som OEE-värde (TAK-värde), ställtider och cykeltider. AXXOS Visualize gör det enkelt att presentera det aktuella produktionsläget i realtid. Med hjälp av AXXOS Analyze går det snabbt och enkelt att analysera insamlad information för att se förbättringspotentialen i verksamheten. AXXOS ingår i API Group


AXXOS utökar med en System Developer

AXXOS Industrisystem förstärker utvecklingsavdelning genom att anställa Victor Huynh som System Developer från och med februari i år.

Victor har tidigare arbetat på Consid AB och Volvo IT och har bland annat erfarenheter kring felsökning, support, underhåll och startups.

– Med min anställning på AXXOS hoppas jag att jag får möjligheten att utvecklas tillsammans med mina kollegor samt dela med mig av mina erfarenheter.

AXXOS Industrisystem fortsätter att växa för 10:e året i rad och redovisar för 2015 en omsättningsökning på ca 30 % jämfört med föregående år. Försäljningsökningen är ett resultat av ett ökat fokus på produktionsuppföljning inom industrin samt ett stort förtroende för AXXOS som leverantör och för AXXOS OEE.


AXXOS förstärker supportavdelningen

AXXOS Industrisystem fortsätter att växa och det är stor efterfrågan på produktionsuppföljningssystemet AXXOS OEE och företagets tjänster inom LEAN.

Med det fortsatta växande behovet av resurser för installationer och support förstärker AXXOS genom att anställa Fredrik Johanzon. Fredrik kommer att arbeta operativt med support och ha nära kontakt med AXXOS kunder.

AXXOS har under 2015 rekryterat 6 nya medarbetare och har redan förstärkt organisationen med ytterligare 2 personer under inledningen av 2016 varav en av dem är Fredrik Johanzon.