Rekordorder för AXXOS – Volvo Cars installerar AXXOS OEE i nya XC90 fabriken

AXXOS Industrisystem AB har slutit avtal med Volvo Cars (Volvo) om leverans av produktionsuppföljningssystemet AXXOS OEE för Volvos nya karossfabrik i Torslanda. Affären omfattar störningsuppföljning kopplat till ca 400 produktionsenheter och är den största enskilda affären hittills för AXXOS.

Volvo valde AXXOS OEE efter noggrann utvärdering av 7 olika system och efter en framgångsrik pilotinstallation i en del av anläggningen.

”Jämfört med de andra systemen vi tittade på är AXXOS OEE en mer färdig lösning för våra behov, med inbyggd funktionalitet som ger oss ”best practice”. Vi vill lägga vår tid på förbättringar i produktionen, inte på att specificera och vidareutveckla IT-lösningar”, säger Agron Basha, Business Project Leader, VOLVO CAR CORPORATION.

”AXXOS OEE kommer att visa oss svart på vitt var vi har problem och vilka problemen är samt att hjälpa oss med prioriteringar. Vi kommer att få hjälp att besluta om vilken riktning vi ska jobba i och var vi får bäst effekt på nedlagd krona”, fortsätter Agron Basha.

I den toppmoderna fabriken i Torslanda tillverkas bland annat den nya XC90 modellen.

“XC90 har gjort succé på marknaden och Volvo använder nästan all tillgänglig tid till att producera bilar. AXXOS OEE kommer att bli ett viktigt verktyg i Volvos förbättringsarbete där flaskhalsar kommer att kartläggas för att sedan jobbas bort”, säger Johan Junvik, Key Account Manager, AXXOS Industrisystem AB.

Affären omfattar AXXOS OEE inklusive AXXOS Analyze som gör det snabbt och enkelt att analysera insamlad information för att se förbättringspotentialen i verksamheten. Med AXXOS OEE Mobile får Volvos medarbetare tillgång till produktionsuppföljningssystemet direkt i mobiltelefoner eller surfplattor.

Pilotinstallation

AXXOS OEE

Utvärderingen av pilotinstallationen i en mindre del av fabriken gav de svar Volvo hade hoppats på och utrullningen av systemet till fler produktionsenheter har nu startat. Nedan kan du läsa några av de kommentarer som samlades in genom utvärderingen.

  • Användarvänligt
  • Stor flexibilitet, enkelt att anpassa
  • Bra stöd för att göra rotorsaksanalyser
  • Ger en bra överblick på vad som händer i fabriken
  • Komplett och välutvecklat system
  • Man ser enkelt i AXXOS om en operatör/station hänger med
  • Det går att se OEE-värdet i realtid

AXXOS är dessutom väl insatta i hur förbättringsarbete bedrivs och har bra kundsamverkan med både användardagar och användarråd.

Läs mer om Volvo Cars

Kontakt AXXOS Industrisystem AB
Mats Elmwall, Marketing Director
mats.elmwall@axxos.com
+46 36 33 20 641 +46 36 33 20 641

Om AXXOS

AXXOS har levererat system för produktionsuppföljning, AXXOS OEE i snart 20 år. Vi hjälper våra kunder att effektivisera sin produktion genom att paketera vår erfarenhet i system, LEAN-utbildningar samt coachning inom förbättringsarbete. AXXOS ingår i API Group som levererar system för driftsäker och effektiv produktion till 900 kunder i 50 länder.

Om AXXOS OEE

AXXOS OEE mäter viktiga nyckeltal som OEE-värde (TAK-värde), ställtider och cykeltider. AXXOS Visualize gör det enkelt att presentera det aktuella produktionsläget i realtid. Med hjälp av AXXOS Analyze går det snabbt och enkelt att analysera insamlad information för att se förbättringspotentialen i verksamheten. AXXOS ingår i API Group


AXXOS utökar med en System Developer

AXXOS Industrisystem förstärker utvecklingsavdelning genom att anställa Victor Huynh som System Developer från och med februari i år.

Victor har tidigare arbetat på Consid AB och Volvo IT och har bland annat erfarenheter kring felsökning, support, underhåll och startups.

– Med min anställning på AXXOS hoppas jag att jag får möjligheten att utvecklas tillsammans med mina kollegor samt dela med mig av mina erfarenheter.

AXXOS Industrisystem fortsätter att växa för 10:e året i rad och redovisar för 2015 en omsättningsökning på ca 30 % jämfört med föregående år. Försäljningsökningen är ett resultat av ett ökat fokus på produktionsuppföljning inom industrin samt ett stort förtroende för AXXOS som leverantör och för AXXOS OEE.


AXXOS förstärker supportavdelningen

AXXOS Industrisystem fortsätter att växa och det är stor efterfrågan på produktionsuppföljningssystemet AXXOS OEE och företagets tjänster inom LEAN.

Med det fortsatta växande behovet av resurser för installationer och support förstärker AXXOS genom att anställa Fredrik Johanzon. Fredrik kommer att arbeta operativt med support och ha nära kontakt med AXXOS kunder.

AXXOS har under 2015 rekryterat 6 nya medarbetare och har redan förstärkt organisationen med ytterligare 2 personer under inledningen av 2016 varav en av dem är Fredrik Johanzon.