Utvecklingsprogram med Axxos

Inspirationsdag TAK/OEE 31 maj

Tidseffektivitet för maskiner och processer, en viktig del av Lean

Alla företag har stora förluster, även de bästa! En avgörande faktor är kunna se dessa förluster som potentialer för att utveckla verksamheten. Inte alltid så lätt, en del döljer sig väl. Kursen syftar till att skapa medvetenhet om vilka förluster som kan finnas och lära sig att se dessa genom att mäta.

Mätetalet TAK (svenska) / OEE (engelska) beskriver hur väl vi tar vara på våra tidsresurser och är mycket användbart, inte minst när man bryter ned det i dess ingående parametrar. Vi går igenom vad TAK/OEE är och hur man använder det, fällor och möjligheter. Under dagen ges många exempel från verkliga fall.

Syfte med kursen

•Att man ska förstå vilka förluster/potentialer som kan finnas.
•Veta vilka mätetal som beskriver dessa
•Lära sig att räkna fram tidseffektivitet
•Se nya möjligheter att utveckla sina processer

Innehåll:

•Förluster
•Tidseffektivitet
•Mätetal
•Verkliga exempel
•Räkneövningar
•Tillämpningar med fällor och möjligheter

Kurslängd: 1 dag

Läs mer om våra inspirationsdagar

Information

Datum: 31 maj 2016
Plats: Jönköping
Pris:

AXXOS systemkunder 2000 kr per person.

Icke AXXOS systemkunder 2 400 kr per person

Erbjudande: Anmäl 4 personer och betala för 3!

Anmälan

Inspirationsdag

Anmälan person 1
Anmälan person 2
Anmälan person 3
Anmälan person 4
Var god vänta...
Sök