Temadag Lean och kompetensutveckling på Orica i Gyttorp 19 april

21 Mar 2016 Tags: There are no tags 0 comments

Välkommen till en temadag där vi tillsammans med en av våra duktiga kunder bjuder på värdefulla erfarenheter inom Lean-arbete samt visar på värdet av kompetensutveckling.

Hur blir Lean en naturlig del av verksamheten?

Har ni som många andra upplevt att förbättringsarbetet stannar av emellanåt. Att Leanprojekt fungerar bra i verksamheten men att utvecklingen planar ut i det dagliga arbetet. Ronny Brandqvist, QDC förbättringskonsult går igenom punkter som är bra att tänka på för att få till ett långsiktigt kontinuerligt Lean-arbete.

Kompetensutveckla för effektiv och konkurrenskraftig produktion.

Varför lyckas vissa företag bättre än andra med att uppnå effektivitet och lönsamhet i sin produktion? Investeringar i effektiva maskiner och stödsystem är en förklaring, bra ledarskap är en annan som är starkt kopplad till en tredje – en medveten satsning på kompetensutveckling. AXXOS kan hjälpa er med en palett av olika kurser som var för sig eller kombinerade utvecklar kompetensen inom produktionsutveckling. Ronny Brandqvist och Henrik Renström från AXXOS beskriver hur kompetensutveckling kan lyfta enskilda medarbetare och hela företagets förbättringsarbete.

Orica är världens ledande leverantör av civila sprängämnen

Orica Sweden AB i Gyttorp tillverkar sprängmedel med betoning på tändsatser och apteringsutrustning. Orica bjuder in oss och berättar hur de arbetar med Lean och vilka tankar som finns bakom. Vi får också möjlighet att göra ett studiebesök i deras produktionsanläggning.

Dagen är kostnadsfri, med ett begränsat antal platser!

Datum: 19 april 2016
Tid: 09.00-15.30
Pris: Kostnadsfritt

Agenda för dagen

9:00 Samling och morgonkaffe
9:15 Inledning, syfte med dagen, presentation av deltagare
9:30 ”Lean naturlig del av verksamheten”, hur kan man komma dit? (viktiga delar, tips)
11:00 Vad kan AXXOS erbjuda i form av verksamhets och kompetensutveckling ?

12:00 Lunch

12.45 Orica, hur tänker och jobbar vi med Lean? (inkl. studiebesök)
15:00 Återsamling, kaffe
15:30 ca Avslutning

Välkommen

Anmälan

Var god vänta...
Sök