Mattias ger er coachning i ert förbättringsarbete

Behöver ni coachning i ert förbättringsarbete för att komma vidare? Mattias är konsult och projektledare på Axxos och är gärna ett stöd för ert företags utveckling.

Coachning i ert förbättringsarbete och Axxos OEE

Syftet med coachning i ert förbättringsarbete är att vi ska hjälpa er att ta ett steg längre samt komma vidare i ert användande av Axxos OEE. Coachningen börjar med en nulägesanalys, där en handlingsplan tas fram utifrån er målsättning.

Varför?

  • Att bedriva ett strukturerat förbättringsarbete är svårt. Vi hjälper er att ta förbättringsarbetet ett steg längre.
  • Vi är ett stöd och bollplank för ert företags utveckling och guidar er rätt i djungeln av förbättringsfilosofier.
  • Tillsammans sätter vi upp en handlingsplan för hur ni ska uppfylla era mål.

förbättringsarbete

Hur fungerar det?

En coach besöker er på plats en dag per månad eller en dag varannan månad beroende på målsättning och resurser från kundens sida. Telefonstöd erbjuds upp till 2 h per månad.

Coachning

Våra förbättringscoacher har förmågan att stötta och hjälpa er att exempelvis:

  • Identifiera förbättringsområden, lämpliga angrepsmetoder och bidra till lämpliga mätmetoder med hjälp av Axxos OEE.
  • Ge er nya infallsvinklar och få er att se möjligheterna med förbättringsarbetet genom att vara ett stöd till ledning, beslutsfattare, grupper och individer i förändringsarbetet.
  • Bli drivande i genomförandet av era åtgärder och förändringar. Finna “best practises”-lösningar och coacha er i att anpassa dem till egna förutsättningar.
  • Utbilda och involvera personalen i förbättringsarbetet.
  • Tillhandahålla metoder och verktyg för ett framgångsrikt förbättringsarbete och se till att ni får rätt arbetssätt i förbättringsarbetet.
  • Ta fram nulägesanalyser för bedömning av mognadsgrad och tillsammans med er skapa en långsiktig handlingsplan för ert förbättringsarbete.
  • Revidera och förbättra ert förbättringsarbete och metoder.

För vem?

Syftet är att vi ska hjälpa er att komma vidare i ert användande av Axxos OEE och i ert förbättringsarbete.

En bra början är att ni tillsammans med coachen tar fram en nulägesanalys, där en handlingsplan tas fram utifrån er målsättning.

Pris

13 000 kr per månad

40 % lägre pris om ni istället önskar coachning varannan månad och 1 h telefonstöd per månad.

Resekostnad tillkommer.
Ingen uppsägningstid.

Broschyr om coachning 

Mer information

Önskar ni mer information om coachning i ert förbättringsarbete eller beställa? Anmäl ert intresse nedanför.

Var god vänta...