Installation och driftsättning

Vi sätter punkt för era problem och ger er fler möjligheter att utveckla verksamheten med hjälp av AXXOS OEE.

Installation med Axxos

1. Förstudie

Vid en installation utför AXXOS alltid en förstudie hos er. Syftet med en förstudie är att kartlägga förutsättningar för ett införande av AXXOS OEE.

En viktig del är att vi tillsammans går igenom era önskemål och behov. Bland annat vilka nyckeltal som ska mätas, vilka maskinsignaler som behövs, vad som krävs av server och klienter för AXXOS OEE, etc, samt framtagning av projekttidsplan.

2. Installation och konfiguration

Det finns två möjliga installationsval, antingen via en server hos er eller via AXXOS molntjänst.

Beckhoff

Som kommunikationsgränssnitt mellan maskinerna och AXXOS OEE används ofta en PLC.

För den elektriska installationen för insamling av maskinsignaler bistår AXXOS med de inkopplingsanvisningar och den konsultation som behövs.

I det fall ni behöver hjälp med att få ut de signaler som önskas kan AXXOS erfarna tekniker hjälpa er med detta. Installationen av mjukvaran görs oftast av AXXOS tekniker i nära samspråk med er IT-avdelning eller IT-ansvarig.

Grundkonfigurationen sätts normalt upp tillsammans inför och under administratörsutbildningen.

3. Utbildning

När systemet är i drift så genomför vi ett par utbildningar på plats hos er.

Vid första installationen hos er rekommenderar vi att alla utbildningsdelar genomförs. Vid utökning av en befintlig installation kan vi erbjuda ett upplägg som innefattar en delmängd av dess utbildningar utifrån den kunskap som redan finns hos er gällande systemet.

Vanliga frågor om installationen

Går det att köra SQL Express med AXXOS OEE?

Ja, det fungerar utmärkt.

Går det att köra AXXOS OEE på virtuella maskiner?

Ja det går att köra AXXOS OEE på era virtuella maskiner.

Hur lång tid tar det att installera AXXOS OEE?

I genomsnitt tar det mellan 6-10 veckor från att kunden gör en beställning till det att systemet är i skarp drift. AXXOS utlovar att genomföra sina ansvarstaganden inom 5 veckor efter det att kundens åtaganden är utförda. AXXOS åtaganden inkluderar bl a installation av programvaror, konfiguration av signaler och larm, utbildning av operatörer och administratörer.