Nulägesanalys av förbättringsarbetet

En kartläggning eller auditering är det inledande steget för att uppnå ett systematiskt förbättringsarbete som resulterar i ständiga förbättringar av företagets processer.

Hur bra är ert förbättringsarbete? 

Vi hjälper er med benchmarking och att ta ert förbättringsarbete ett steg längre.

  • Få en tydlig bild av ert nuläge, önskat läge och förstå hur ni ska nå dit
  • Bra hjälp för er som står i startgroparna på en utvecklingsresa
  • Bra nyckeltal för att mäta förbättringsarbetet

Syfte

Workshoppen syftar till att identifiera förbättringsområden och skapa drivkraft i ert arbete med ständiga förbättring under pågående projekt. Auditering kan vara en enskild övning i samband med en lagarbetsdag i en ledningsgrupp… … eller en återkommande årlig övning i samband med mål och budgetarbetet… … eller starten på en utvecklingsresa.

Resultat

Presentationsunderlag och beslutsstöd i text och olika diagram som beskriver nuläget, det önskade läget samt eventuella gap och en åtgärdsplan. Alla deltagare kommer vara fullt medvetna om nuläget och var det önskade läget är för företaget, samt få ny kunskap och insikt för att kunna arbeta vidare med företagets förbättringsarbete.

Plats

Vi kommer till er och genomför en 2-dagars workshop där nyckelpersoner i er organisation deltar. Workshopen är lämplig för 2-10 personer.

Pris

Priset för auditeringen är 28 000 kr samt faktiska rese- och logikostnader.

Broschyr om nulägesanalys av förbättringsarbetet

Mer information eller beställa

Om ni har några frågor om kursen, eller vill veta mer om innehållet är ni välkomna att höra av er till utbildningens projektledare Håkan Östholm på telefonnummer 0500-49 50 48 eller fyll i intresseanmälan nedan.

Var god vänta...