Axxos Industrisystem
AXXOS utbildningar

AXXOS Inspirationsdagar

Kompetensutveckla för effektiv och konkurrenskraftig produktion. AXXOS erbjuder en palett av kurser som var för sig eller kombinerade ger möjligheter att din utveckla kompetens inom produktionsutveckling.

Kurserna vänder sig till medarbetare på alla positioner inom organisationen från operatörer till företagsledning.

Läs mer

Utbildning i AXXOS OEE

Vi hjälper er att få ut maximal nytta av er investering och ger er fler möjligheter att utveckla verksamheten med hjälp av Axxos OEE.

Läs mer

Leanspel

Lär er arbeta med Lean Produktion med hjälp av Leanspel Med leanspelet får deltagarna en inblick i vad Lean Production är och hur det på ett enkelt sätt går att påverka och förbättra produktionsprocessen.

Läs mer

TAK/OEE-kurs

Lär er att förstå och använda nyckeltalet TAK/OEE Vad är egentligen TAK/OEE? Varför ska man mäta TAK/OEE? Vad visar egentligen TAK/OEE-värdet och vad visar det inte? Att förstå TAK/OEE är en nyckel till att utveckla er produktion till dess fulla potential.

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete med AXXOS som systemstöd

Utbildningen har som syfte att ge er kunskap om hur ni kan införa ständiga förbättringar i det vardagliga arbetet med AXXOS OEE som systemstöd.

Läs mer

Utvecklingssprogram inom förbättringsarbete

Programmet består av tre fristående utbildningar som kan väljas var för sig men deltag gärna på alla tre utbildningar då de kompletterar varandra.

Läs mer